Home
vragen-icoon
Over het Staats­examen Nt2
vragen-icoon
Beoordeling van het Staatsexamen Nt2

Beoordeling van het Staatsexamen Nt2

De examens Lezen en Luisteren worden met de computer beoordeeld. De computer zet de punten die u voor het examen haalt, om naar een score. De examens Schrijven en Spreken worden beoordeeld met een beoordelingsvoorschrift door opgeleide beoordelaars. Het examen wordt altijd door twee beoordelaars beoordeeld. Om te slagen moet u minimaal 500 punten scoren.

Het Staatsexamen Nt2 wordt beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars. De beoordelaars moeten voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Deze zijn opgenomen in het beoordelaarsprofiel. Het beoordelaarsprofiel bevat een overzicht van competenties en eisen waaraan (toekomstige) beoordelaars moeten voldoen.

Cito en Bureau ICE verzorgen een Beoordelaarstraining Staatsexamen Nt2 voor Spreken en Schrijven. Wilt u zelf graag beoordelen? Neem dan contact op met Cito via het e-mailadres nt2@cito.nl.