Lezen en Luisteren

De examens Lezen en Luisteren worden met de computer beoordeeld. De computer zet de punten die u voor een examen haalt, om naar een score. Deze score ligt tussen de 100 en 900. Om te slagen moet u minimaal 500 punten scoren.

Schrijven en Spreken

U moet goed duidelijk kunnen maken welke zaken belangrijk zijn en u moet standaardzinnen goed kunnen gebruiken.

Uw examen wordt beoordeeld op verschillende onderdelen.

Inhoud

Is uw antwoord logisch en past het antwoord in de situatie van de opdracht?

Vorm

  • de woord- en zinsbouw (grammatica): staan de woorden bijvoorbeeld in de goede volgorde?
  • de woordkeus: hebt u voor de juiste woorden gekozen?
  • de coherentie (de samenhang): hebt u een logisch verhaal verteld? Gebruikt u verbindingswoorden?
  • de structuur: is er een goede opbouw? Inleiding, middenstuk en afsluiting?
  • de uitspraak: hebt u uw woorden correct uitgesproken?
  • het tempo: hebt u niet te langzaam gepraat?
  • de spelling: hebt u de woorden correct geschreven?

De examens Schrijven en Spreken worden beoordeeld met een beoordelingsvoorschrift door opgeleide beoordelaars. Het examen wordt altijd door twee beoordelaars beoordeeld. Om te slagen moet u minimaal 500 punten scoren.