Home
vragen-icoon
Voorbereiden
vragen-icoon
Examens oefenen

Examens oefenen

Met de oefenexamens en voorbeeldexamens krijgen docenten en hun cursisten een beeld van de aard en inhoud van de Staatsexamens Nt2. Er zijn voorbeeldexamens in PDF en online oefenexamens. De voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. De complete set bestaat uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en cd's Luisteren en Spreken.

Online oefenexamen

U kunt hier het examen oefenen in Facet. Facet is de online omgeving waarin ook het echte examen wordt afgenomen.

Let op: de opmaak van de examens in de oefenomgeving is op dit moment op enkele punten anders dan de opmaak van de echte examens. Denkt u hierbij aan een iets andere weergave van de opgavenummers onderin het scherm of een iets andere weergave van het scherm met het ‘overzicht’ van alle opgaven. Natuurlijk verandert er niets aan de inhoud van de examens. Over een maand (eind oktober 2021) ziet de omgeving van de oefenexamens er weer hetzelfde uit als die van de echte examens.

Bekijk eerst de instructiefilmpjes voor Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken.

Gaat u oefenen met de online oefenomgeving in Facet? Let dan op uw computerinstellingen:

  • Gebruik Google Chrome of Firefox (Windows 7 of hoger of Mac OSX 10.6 of hoger)
  • De beeldschermresolutie is minimaal 1280 x 1024
  • De beeldscherminstelling is 100%

De online oefenexamens van vóór 2020 zijn oude examens: het aantal vragen en de duur van het examen is veranderd. Maar het niveau van de examens is gelijk. De online examens zijn dus goed materiaal om te oefenen met de online omgeving. De oefenexamens van 2020 zijn wel gelijk aan de huidige examens wat betreft het aantal opgaven en de duur van het examen.

Let op: De PDF’s met het tekstboekje en de beoordelingsvoorschriften van de oefenexamens 2020 staan nog niet bij de oefenexamens in het online oefenprogramma. U kunt wél de PDF’s van de voorbeeldexamens 2020 vinden op deze webpagina: deze PDF’s kunt u ook gebruiken bij het oefenexamen. Het gaat om hetzelfde examen. Zie hieronder: Voorbeeldexamens in PDF.

Let op: In het overzicht met de oefenexamens van Programma II vindt u een examen met de titel ‘Oefenexamen Nt2: Spreken Programma I (2020)’. In deze naam staat niet het juiste programma. Maar als u het examen opent, is dit wél het juiste examen: het examen van Programma II.

Voorbeeldexamens in pdf

De voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. De voorbeeldexamens bestaan uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en geluidsfragmenten bij de onderdelen Luisteren en Spreken.

Antwoorden

In de beoordelingsvoorschriften van Lezen en Luisteren staan de goede antwoorden. In de scoretabel kunt u zien hoeveel punten u nodig hebt om te slagen voor Lezen of Luisteren. In de beoordelingsvoorschriften van Spreken en Schrijven staan aanwijzingen voor het beoordelen van deze onderdelen.

Tips voor docenten bij de oefenexamens

Gaan uw cursisten binnenkort Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I of II doen? Bekijk de tips en oefeningen die kandidaten kunnen gebruiken bij het voorbeeldexamen.