U bevindt zich op: HomeOnderwerpenWat zijn de Staatsexamens Nt2?Voor wieDiploma en toelating tot een opleiding

Het Diploma Staatsexamen Nt2 en toelating tot een opleiding

Veel opleidingen in Nederland stellen toelatingseisen aan aspirant-studenten. Deze moeten een bepaalde vooropleiding hebben, maar ook voldoende Nederlands kennen om aan de opleiding te mogen beginnen. Als iemand geen Nederlandstalige vooropleiding heeft gevolgd (bijvoorbeeld VMBO, HAVO of VWO), maar wel buitenlandse diploma's heeft, kan hij met het Diploma Staatsexamen Nt2 bewijzen dat hij voldoende Nederlands kent om de opleiding te volgen.

Het Staatsexamen Nt2 toetst uitsluitend of personen die op grond van buitenlandse diploma's tot een opleiding toelaatbaar zijn, ook voldoende Nederlands beheersen om een vruchtbare start te maken met de opleiding.

Het Diploma Staatsexamen Nt2 Programma I is voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo-3 en 4).

Het Diploma Staatsexamen Nt2 Programma II is voor het hoger onderwijs (hbo en universiteit).

De meeste opleidingen erkennen het Staatsexamendiploma Nt2 als bewijs voor voldoende beheersing van het Nederlands. Bijna alle Nederlandse universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen accepteren dan ook het Diploma Nt2. Maar let op! Het Diploma Staatsexamen Nt2 geeft geen wettelijk vastgelegd recht op toelating. Het bevoegd gezag van de opleiding bepaalt wie toelaatbaar is en wie niet. Informeer bij de opleiding naar de toelatingseisen en de erkenning van het Diploma Staatsexamen Nt2.

Er zijn in Nederland ook opleidingen die geen eisen stellen aan de vooropleiding van hun studenten, zogenaamde 'drempelloze opleidingen'. Het Diploma Staatsexamen Nt2 is dan niet nodig.