U bevindt zich op: HomeOnderwerpenWat zijn de Staatsexamens Nt2?Voor wieDiploma NT2 op arbeidsmarkt

Het Diploma Staatsexamen Nt2 op de arbeidsmarkt

Nederlandse bedrijven en instellingen stellen het Diploma Nt2 meestal niet verplicht aan anderstalige sollicitanten. Werkgevers letten bij het zoeken van een nieuwe werknemer vooral op werkervaring, vaktechnische ervaring en (beroeps)diploma's. Maar het Diploma Staatsexamen Nt2 kan wel een doorslaggevend voordeel zijn: sollicitanten laten met het diploma zien op welk niveau zij de Nederlandse taal beheersen.

Werkgevers zien het Diploma Staatsexamen Nt2 als een soort startbewijs: het bewijs dat men een basisniveau Nederlands beheerst, maar nog wel verder zou kunnen leren.

Examenprogramma I kan men zien als startbewijs voor functies op mbo-niveau.

Examenprogramma II geldt als startbewijs voor functies op hbo- en wo-niveau.

Soms moeten werkzoekenden hun eigen kansen en mogelijkheden voor de arbeidsmarkt verbeteren. Ze kunnen dat doen door het Diploma Staatsexamen Nt2 te halen.