Home
vragen-icoon
Over Staats­examens Nt2
vragen-icoon
Hoe kan ik het diploma gebruiken?

Hoe kan ik het diploma gebruiken?

Voor studie

Elke school of universiteit mag zelf de eisen aan nieuwe studenten bepalen. Zij bepalen welke (voor)opleiding nodig is, of welk diploma. Zij bepalen ook zelf of een Diploma Staatsexamen Nt2 nodig is.

Met het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u laten zien op welk niveau u de Nederlandse taal beheerst.

Let op! Met het diploma kunt u niet automatisch starten met een opleiding. De opleiding bepaalt wie wel en wie niet mag starten. De wet bepaalt dit niet. Vraag daarom altijd bij de school of universiteit naar de toelatingseisen van een studie. En of een Diploma Staatsexamen Nt2 nodig is.

Voor werk

Werkgevers letten bij de selectie van een nieuwe werknemer vooral op werkervaring, vakkennis en (beroeps)diploma's. Een Diploma Staatsexamen Nt2 is meestal niet verplicht. Maar het diploma kan wel een voordeel zijn.

Nederlands kunnen praten met collega’s is handig voor informele gesprekken op het werk Maar ook op professioneel niveau is een goede beheersing van het Nederlands belangrijk. Bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een vergadering of het begrijpen van een instructie.

Voor inburgering en naturalisatie

Het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u gebruiken om te voldoen aan een deel van de inburgeringsplicht.

Moet u vanaf 1 januari 2022 inburgeren? Dan start de nieuwe Wet inburgering 2021. De gemeente zal u begeleiden bij uw inburgering. Ze stelt samen met u een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op.

De gemeente stelt de leerroute vast. Ook geeft zij advies over welke onderwijsinstelling geschikt is. Er zijn drie leerroutes: de Onderwijsroute, de B1-route en de Z-route.

Binnen de Onderwijsroute en de B1-route wordt taalniveau B1 (CEFR) de wettelijke norm. U maakt aan het eind van deze routes een van de volgende Staatsexamens Nt2:

  • Staatsexamen Nt2 Programma I, op taalniveau B1.
  • Staatsexamen Nt2 Programma II, op een hoger taalniveau: B2. Dit examen is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

Voor meer informatie over inburgeren met het Staatsexamen Nt2 gaat u naar www.inburgeren.nl.

Het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u gebruiken voor naturalisatie. U wilt dan Nederlander worden en een Nederlands paspoort krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft meer informatie over naturaliseren met het Diploma Staatsexamen Nt2.