Voor studie

Elke school of universiteit mag zelf de eisen aan nieuwe studenten bepalen. Zij bepalen welke (voor)opleiding nodig is, of welk diploma. Zij bepalen ook zelf of een Diploma Staatsexamen Nt2 nodig is.

Met het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u laten zien op welk niveau u de Nederlandse taal beheerst.

Let op! Met het diploma kunt u niet automatisch starten met een opleiding. De opleiding bepaalt wie wel en wie niet mag starten. De wet bepaalt dit niet. Vraag daarom altijd bij de school of universiteit naar de toelatingseisen van een studie. En of een Diploma Staatsexamen Nt2 nodig is.

Voor werk

Werkgevers letten bij de selectie van een nieuwe werknemer vooral op werkervaring, vakkennis en (beroeps)diploma's. Een Diploma Staatsexamen Nt2 is meestal niet verplicht. Maar het diploma kan wel een voordeel zijn.

Nederlands kunnen praten met collega’s is handig voor informele gesprekken op het werk Maar ook op professioneel niveau is een goede beheersing van het Nederlands belangrijk. Bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een vergadering of het begrijpen van een instructie.

Voor inburgering en naturalisatie

Het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u gebruiken om te voldoen aan (een deel van) de inburgeringsplicht. Het Staatsexamen Nt2 heeft een hoger taalniveau dan het inburgeringsexamen.

  • Het inburgeringsexamen ligt op taalniveau A2*.
  • Het Staatsexamen Nt2 Programma I ligt op taalniveau B1*.
  • Het Staatsexamen Nt2 Programma II ligt op taalniveauniveau B2*.
  • ERK/CEFR

Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet u alleen het Staatsexamen Nt2, Programma I óf Programma II.

Bent u vanaf 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet u naast het Staatsexamen Nt2 nog twee examens. Het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Voor meer informatie over inburgeren met het Staatsexamen Nt2 gaat u naar www.inburgeren.nl.

Het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u gebruiken voor naturalisatie. U wilt dan Nederlander worden; een Nederlands paspoort krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft meer informatie over naturaliseren met het Diploma Staatsexamen Nt2.