Veel nieuwkomers moeten verplicht inburgeren als ze langere tijd in Nederland verblijven. Hiervoor zijn speciale cursussen. Zij moeten onder andere de Nederlandse taal leren.

Wet inburgering 2013

Nieuwkomers die voor 1 januari 2022 al inburgeringsplichtig waren, vallen nog onder de Wet inburgering 2013. Dat betekent dat zij zelf hun inburgering moeten regelen. Wel is afgesproken dat gemeenten deze groep kunnen helpen, bijvoorbeeld met persoonlijke begeleiding.

Wet inburgering 2021

Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland een nieuw inburgeringsstelsel volgens de Wet Inburgering 2021. Hieronder vallen nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn vanaf 1 januari 2022. De gemeente gaat inburgeraars begeleiden. Ze stelt samen met de inburgeraar een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. In dit plan legt de gemeente de leerroute vast. Ook adviseert zij over een passende onderwijsinstelling.

Er zijn drie leerroutes:

 • 1. 
  de Onderwijsroute
 • 2. 
  de B1-route
 • 3. 
  de Z-route

Binnen de Onderwijsroute en de B1-route is taalniveau B1 de wettelijke norm. Inburgeraars maken dan een van de volgende Staatsexamens Nt2, afhankelijk van wat er afgesproken is met de gemeente in het Plan Inburgering en Participatie (PIP):

 • Staatsexamen Nt2 Programma I, op taalniveau B1. Dit examen is voor mensen die willen studeren of werken op mbo-niveau.
 • Staatsexamen Nt2 Programma II, op een hoger taalniveau: B2. Dit examen is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u kijken op www.inburgeren.nl.