Materialen bij Programma I

Materialen voor Staatsexamens Nt2 Programma I / niveau B1

Met de titels in deze lijst kunt u toewerken naar Staatsexamens Nt2 Programma I / taalniveau B1.

De voorbeeldexamens zijn voorbeelden van de echte examens. Hiermee kunt u zien hoe het examen eruit ziet, en inschatten of u klaar bent voor het examen.

De leermiddelen voor voorbereiding op het Staatsexamen Nt2 Programma I kunt u gebruiken om uw niveau te verhogen tot niveau B1 en om te oefenen voor het examen.

De leermiddelen voor Nt2 zijn totaalmethodes die in cursussen worden gebruikt en boeken om aan onderdelen van taal te werken (spreken, schrijven, lezen, grammatica, woordenschat).


Niveau: B1

De voorbeeldexamens zijn bedoeld voor middenopgeleiden. Ze kunnen worden gebruikt in een cursus of bij zelfstudie.

Elk voorbeeldexamen is een complete set van het examen:

  • Tekst- en opgavenboekjes van de examens Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven
  • De cd’s bij Luisteren en Spreken
  • Boekjes met de antwoorden voor de examens Luisteren en Lezen
  • Boekjes met de beoordelingsvoorschriften voor Spreken en Schrijven.

Een aantal voorbeeldexamens is te downloaden op de pagina 'Voorbeeldexamens'.

De nieuwste voorbeeldexamens zijn te bestellen bij Cito.

Er zijn ook voorbeeldexamens voor Programma II.

Sterk naar Staatsexamen Proefexamens

Niveau: van A2 naar B1

Doelgroep: middenopgeleiden.

Voor gebruik in een cursus.

'Sterk naar Staatsexamen' bestaat uit opgavenboekjes en een website om mee te oefenen voor het Staatsexamen Nt2 Programma I.

Kleurrijker, 2012


Vooruit!

Voorbereiding op het Staatsexamen Nt2

Niveau: van A2 naar B1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus.

Vooruit is een boek met oefeningen om de examenvaardigheden aan te leren, strategieën en examentips. Er is ook een website met audio en video, links en extra ondersteuning en oefenmateriaal voor alle vaardigheden. Vooruit! vormt een serie met De Sprong (A2 – B1).

Annet Berntsen, Merel Borgesius en Teun van Iperen, Boom, 2011

Taaltalent, deel 3

Niveau: van A2 naar B1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus.

Taaltalent is een boek met oefeningen voor de vier vaardigheden en voor grammatica en woordenschat, rond thema’s. Er is ook een website met audio, digitale oefeningen, toetsen, oefenteksten voor het Staatsexamen, woordenlijsten en een sleutel bij de opdrachten en oefeningen uit het boek.

Katja Verbruggen, Henny Taks, Eefke Jacobs, Coutinho, 2014

Schrijven op B1

Examentraining schrijfvaardigheid voor het Staatsexamen Nt2 I

Niveau: B1

Doelgroep: middelopgeleiden

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Schrijven op B1 is een boek met informatie, tips en oefeningen voor het Staatsexamen Nt2 Schrijven Programma I. Het geeft informatie over wat voor teksten er worden aangeboden, welk type vragen er worden gesteld, welke taken moeten worden uitgevoerd en hoe je dat het beste kan doen. Met een website met extra oefenmateriaal.

Joke Olie, Boom, 2014

Sterk naar Staatsexamen Taalmethode

Niveau: A2 naar B1

Doelgroep: gevorderde cursisten.

Voor gebruik in een cursus.

In twee delen worden de vocabulaire en grammatica die nodig zijn voor het Staatsexamen geleerd, maar ook studie- en examenvaardigheden. Bestaat uit een boek en online opdrachten.

Kleurrijker


IJsbreker Plus op Koers

Niveau: van 0 naar A2 (IJsbreker Plus), van A2 naar B1 (IJsbreker Op Koers)

Doelgroep: laag- en middenopgeleiden.

Voor gebruik in een cursus.

IJsbreker Plus op Koers is een multimediaprogramma om te werken aan lees- en luistervaardigheid en woordenschat. Er is ook een audio-cd, een dvd en een cursistenboek.

Thieme Meulenhoff, 2011

Stap 1 Nieuw, Stap 2 en Stap 3

Niveau: van 0 naar B1

Doelgroep: laag- en middenopgeleiden.

Voor gebruik in een cursus.

Stap is een serie tekst-/werkboeken met audio-cd met algemene thema’s om de algemene taalvaardigheid in het Nederlands te verbeteren. Er is ook een apart grammaticaboek.

Intertaal, 2005-2007

Sterk aan het werk

Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden

Niveau: van A2 naar B1

Doelgroep: laag- en middenopgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Sterk aan het werk is een boek om de taal te leren die nodig is op het werk en bij solliciteren. Er is ook een website voor cursisten met o.a. filmpjes en gesprekken.

Dorothé Pietersma, Coutinho, 2007

Taaltempo

Niveau: van A1 naar B2

Doelgroep: alle opleidingsniveaus.

Vaardigheid: Spreken

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Taaltempo is een boek om mee te leren hoe je snel en zonder fouten antwoord kunt geven op vragen.

Pauline Kuiper-Jong, Coutinho, 2011

Nu versta ik je!

Uitspraak Nederlands voor anderstaligen

Niveau: van 0 tot C1

Doelgroep: alle opleidingsniveaus.

Vaardigheid: Spreken / Uitspraak.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Nu versta ik je! is een boek om uitspraak mee te verbeteren. Er zijn oefeningen voor het onderscheiden van klanken en voor het oefenen met woord- en zinsaccent, klankverbindingen en prosodie. Met cd-rom en oefeningen op een website.

Gabri van Sleeuwen en Anneloes Spaan, Acco, 2013

Schrijf Vaardig 1

Schrijf Vaardig 2

Niveau: van A2 naar B1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Schrijven.

Voor gebruik in een cursus.

Schrijf Vaardig 1 is een boek om brieven, e-mails en korte teksten mee te leren schrijven, met veel aandacht voor grammatica. Er is ook een website met oefeningen voor voorbereiding op Staatsexamen Nt2 Programma I.

Marilene Gathier, Coutinho, 2012

Nt2 Nieuwslezer

Niveau: van A1 naar C2

Doelgroep: alle opleidingsniveaus.

Vaardigheid: Lezen / Woordenschat.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

De Nt2 Nieuwslezer is een e-learningprogramma om leesvaardigheid en woordenschat te verbeteren aan de hand van dagelijks nieuwe teksten uit de krant.

Boom / Edia, 2010

Klare Taal!

Niveau: van A1 naar C1

Doelgroep: middenopgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Klare Taal! is een boek met korte uitleg van veel verschillende grammaticale onderwerpen, met oefeningen en toetsen. De antwoorden staan in het boek. Klare Taal! vormt een serie met Klare Taal Plus.

Jenny van der Toorn-Schutte, Boom, 2010

Grammatica Nederlands Nt2

Niveau: van A1 naar B2

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Grammatica Nederlands Nt2 is een boek met overzicht van de grammatica van makkelijk tot moeilijk en met voorbeeldzinnen.

Van Dale, 2011

Beter Nederlands - Een inleiding

Niveau: vanaf A2

Doelgroep: middenopgeleide anderstaligen

Voor gebruik in een cursus.

Beter Nederlands - Een inleiding is een grammaticaal hulpboek dat ingaat op woordsoorten, tijden, zinsbouw en spelling. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisstof en uitbreiding.

Dina Bouman-Noordermeer, Coutinho, 2011

Nieuwe Start!

Nederlands A2-B1

Niveau: vanaf A2

Doelgroep: midden- en hoogopgeleide anderstaligen

Voor gebruik in een cursus.

Nieuwe Start! Staatsexamen programma 1 bestaat uit twee modules:

  • Zelfstandig leren: een online programma waarmee cursisten achter de computer vooral de passieve vaardigheden luisteren en lezen kunnen trainen.
  • Samen leren: een werkboek waarin de meer actieve (interactieve) vaardigheden spreken en schrijven aan bod komen. Deze oefeningen kunnen in de klas worden uitgevoerd onder begeleiding van een docent of thuis samen met een partner of taalmaatje.

TaalSterk B1

Niveau: naar B1

Doelgroep: gevorderde cursisten.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie

TaalSterk is een serie, die bestaat uit TaalSterk B1, TaalSterk B1 Proefexamens, TaalSterk B2 en TaalSterk B2 Proefexamens.TaalSterk sluit aan op de reeks 'TaalCompleet'. De lesmethode bestaat uit een boek en een online leeromgeving, waardoor je voor het grootste deel zelfstandig met de methode kunt werken.

Kleurrijker

DOE wat met grammatica! - Een gids

Nederlands voor anderstaligen

Niveau: B1-B2

Doelgroep: gevorderde cursisten.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie

In twintig hoofdstukken worden de belangrijkste grammaticale regels besproken. Deze worden uitgelegd aan de hand van duidelijke voorbeelden. Daarnaast is er een overzicht opgenomen met een vertaling van grammaticale termen in vijf talen. Via twee bijbehorende oefenboeken kun je de theorie oefenen. Deel 1 bevat oefeningen voor beginners en halfgevorderden (A1-A2). Deel 2 is bestemd voor zij die al wat Nederlands kennen (B1-B2).

Marian Goossens, An Wouters, De Boeck, 2015

Beter Nederlands spreken

Grammatica, woordenschat en uitspraak

Niveau: van A1 tot B1

Doelgroep: midden- en hoogopgeleide cursisten.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie

In deze uitgave bouwt de cursist in zeven thematische hoofdstukken structureel aan zijn spreekvaardigheid. Woordenschat, grammatica, en uitspraak komen in ieder hoofdstuk aan bod. Alle aspecten van verstaanbaarheid worden aangeboden: nadruk, zinsmelodie en klanken. Hoofdstuk 8 bestaat uit oefeningen op niveau B1, als voorbereiding op het Staatsexamen Nt2 Programma I.

Marilene Gathier, Marieke Goedegebure, Coutinho, 2016

Delken & Boot interactieve taalprojecten

Niveau: van A1 naar C1

Doelgroep: alle opleidingsniveaus

Vaardigheid: alle vaardigheden

Voor zelfstudie met een Nt2-taalcoach op afstand, of (groeps)lessen via Skype. Er wordt gebruikt gemaakt van een online leeromgeving, de E-cademie

Staatsexamenhulp via skype

Niveau: van A1 naar C1

Doelgroep: midden en hogeropgeleiden

Vaardigheid: alle vaardigheden

Taalcoaching en voorbereiding op het Staatsexamen Nt2 door ervaren Nt2 examenbegeleider. Individuele skypelessen en zelfstudie

Babel.nl

Niveau: van A1 naar C1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden

Vaardigheid: alle vaardigheden

Nt2 leren op afstand, met wekelijks (online) contact met een Nt2-docent en gebruik van skype.

2bdutch

Niveau: A2 en B1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden

Vaardigheid: luisteren

Nederlands leren door het bekijken van video's met ondertiteling.

Nt2taalmenu

Niveau: B1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden

Vaardigheid: alle vaardigheden

Op deze site vind je taaloefeningen rondom verschillende thema's en situaties. Er zijn speciale oefeningen die voorbereiden op het Staatsexamen Nt2 Programma I.


Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal Nt2

Niveau: tot B2

Het Pocketwoordenboek Nt2 heeft 15000 trefwoorden. Er staan voorbeeldzinnen en illustraties in. De belangrijkste woorden zijn gemakkelijk te vinden.

Marja Verburg, Ruud Stumpel, Van Dale, 2013

Wat is dat? Beeldwoordenboek

Niveau: van A1 tot B2

Het Beeldwoordenboek Wat is dat? heeft 3000 trefwoorden rond 77 thema’s, verdeeld over drie niveaus.

J.P. Steevens, Die Keure

Leerwoordenboek Nederlands

Doelgroep: beginnende Nt2 cursisten.

Voor gebruik in een cursus en zelfstudie.

Het leerwoordenboek Nederlands is een basiswoordenboek Nederlands voor beginnende Nt2-cursisten. Dit woordenboek geeft van alle woorden een omschrijving en/of synoniem of tegenstelling, en een voorbeeldzin.

Marilene Gathier en Dorine de Kruyf, Coutinho, 2005

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen

Doelgroep: beginnende Nt2 cursisten

Voor gebruik in een cursus en zelfstudie.

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen bevat circa 6000 woorden die zijn onderverdeeld in een basis- en een vervolgwoordenschat. Daarnaast zijn de 1000 zeer frequente basiswoorden die men zeker moet kennen duidelijk gemarkeerd. Elk woord wordt in eenvoudige bewoordingen omschreven in het Nederlands of uitgelegd aan de hand van een tekening. In informatiekaders staat extra informatie over taal en cultuur.

Van Loo, e.a., Intertaal Uitgeverij, 2016