Materialen bij Programma II

Met de titels in deze lijst kunt u toewerken naar Staatsexamens Nt2 Programma II / taalniveau B2.

De voorbeeldexamens zijn voorbeelden van de echte examens. Hiermee kunt u zien hoe het examen eruit ziet, en inschatten of u klaar bent voor het examen.

De leermiddelen voor voorbereiding op het Staatsexamen Nt2 Programma II kunt u gebruiken om uw niveau te verhogen tot niveau B2 en om te oefenen voor het examen.

De leermiddelen voor Nt2 zijn totaalmethodes die in cursussen worden gebruikt en boeken om aan onderdelen van taal te werken (spreken, schrijven, lezen, luisteren, grammatica, woordenschat).

Niveau: B2

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Elk voorbeeldexamen is een complete set van het examen:

 • Tekst- en opgavenboekjes van de examens Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven
 • De cd’s bij Luisteren en Spreken
 • Boekjes met de antwoorden voor de examens Luisteren en Lezen
 • Boekjes met de beoordelingsvoorschriften voor Spreken en Schrijven.

Een aantal voorbeeldexamens is te downloaden op de pagina 'Voorbeeldexamens'.

De nieuwste voorbeeldexamens zijn te bestellen bij Cito.

Er zijn ook voorbeeldexamens voor Programma I.


De Finale.

Voorbereiding op het Staatsexamen Nt2 Programma II

Niveau: van B1 naar B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

De Finale is een boek met teksten en opdrachten voor het oefenen van de vier vaardigheden, rond verschillende thema’s. Met aparte oefeningen voor grammatica en voor het schrijven en beluisteren van teksten. Met website met aanvullende oefeningen, antwoorden en informatie.

Maud Beersmans, Wim Tersteeg, Boom, 2013

Schrijven op B2.

Examentraining Schrijfvaardigheid Staatsexamen Nt2 Programma II

Niveau: B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Schrijven.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Schrijven op B2 is een boek met informatie, tips en oefeningen voor Staatsexamen Nt2 Schrijven Programma II. Het geeft informatie over wat voor teksten er worden aangeboden, het type vragen, het soort taken en welke strategieën vereist zijn. Met een website met voorbeelduitwerkingen van de opdrachten. Vormt een serie met Luisteren op B2 en Lezen op B2.

Freek Bakker, Joke Olie, Alice van Kalsbeek, Boom, 2012

Lezen op B2.

Examentraining leesvaardigheid voor het Staatsexamen II

Niveau: B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Lezen.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Lezen op B2 is een boek met informatie, tips en oefeningen voor Staatsexamen Nt2 Lezen Programma II. Het boek bevat hoofdstukken over globaal, intensief en selectief lezen, tips over de manier waarop de woordenschat kan worden vergroot en leesstrategieën. Vormt een serie met Luisteren op B2, Schrijven op B2 en Spreken op B2.

Freek Bakker, Francien Schoordijk, Boom, 2013

Luisteren op B2.

Examentraining Luistervaardigheid Staatsexamen Nt2 Programma II

Niveau: B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Luisteren.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Luisteren op B2 is een boek met informatie, tips en oefeningen voor het Staatsexamen Nt2 Luisteren Programma II. Het boek geeft informatie over wat voor soort fragmenten wordt aangeboden, welke vragen er worden gesteld en welke strategieën vereist zijn. Met een website met luisteroefeningen. Vormt een serie met Schrijven op B2, Lezen op B2 en Spreken op B2.

Joke Olie, Nicky Heine, Boom, 2013

Spreken op B2

Examentraining spreekvaardigheid voor het Staatsexamen II

Niveau: B2

Doelgroep: hoogopgeleiden.

Vaardigheid: Spreken.

Voor gebruik in een cursus.

Spreken op B2 is een boek met informatie, tips en oefeningen voor het Staatsexamen Nt2 Spreken Programma II. Het boek geeft informatie over leesstrategieën en de opbouw en beoordelingspunten van het spreekexamen. Met een website met spreekoefeningen. Vormt een serie met Lezen op B2, Luisteren op B2 en Schrijven op B2.

Nicky Heijne en Francien Schoordijk, Boom, 2014

TaalSterk B2

Niveau: naar B2

Doelgroep: gevorderde cursisten.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie

TaalSterk is een serie, die bestaat uit TaalSterk B1, TaalSterk B1 Proefexamens, TaalSterk B2 en TaalSterk B2 Proefexamens. TaalSterk sluit aan op de reeks 'TaalCompleet'. De lesmethode bestaat uit een boek en een online leeromgeving, waardoor je voor het grootste deel zelfstandig met de methode kunt werken.

Kleurrijker

Nederlands op niveau

Niveau: van B1 naar B2

Doelgroep: hoogopgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Nederlands op niveau is een totaalmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen. In elk hoofdstuk komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast zijn er ook in het boek opdrachten en belangrijke tips opgenomen waarmee de cursisten zich kunnen voorbereiden op het Staatsexamen Nt2 Programma II.

Berna de Boer, Ronald Ohlsen, Coutinho, 2015


Code Plus 1,2

Code Plus 3,4

Niveau: van 0 naar A1 (deel 1), van A1 naar A2 (deel 2), van A2 naar B1 (deel 3), van B1 naar B2 (deel 4)

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: alle vaardigheden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Code Plus is een methode voor het werken aan alle vaardigheden aan de hand van taaltaken. Met takenboek, oefenschrift, cd’s, dvd's en website.

INTT Universiteit van Amsterdam en VU-Nt2 Vrije Universiteit, Thieme Meulenhoff, 2012

Contact 3

Niveau: van B1 naar B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: alle vaardigheden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Contact 3 bestaat uit een tekstboek en een werkboek met teksten en oefeningen rond alledaagse thema’s. Met audio-cd’s. Vormt een serie met Contact 1 (A0 - A2) en Contact 2 (A2 - B1).

Elsbeth de Leeuw, Petra Roël, Annemarie Cornax (Radboud in’ to Languages), Intertaal, 2009-2011

Derde ronde

Nederlands voor buitenlanders

Niveau: van B1 naar B2

Doelgroep: hoger opgeleiden

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie

De Derde ronde is een boek om over verschillende onderwerpen te leren praten en de andere vaardigheden te verbeteren. Het bestaat uit een boek met een online studieprogramma.

Bondi Sciarone, Alied Blom, Conny Wesdijk e.a., Boom, 2014

Op naar de eindstreep

Nederlands voor Duitstaligen

Niveau: van A2 naar B2

Doelgroep: Duitstalige hogeropgeleiden.

Vaardigheid: alle vaardigheden.

Voor gebruik in een cursus.

Op naar de eindstreep Nederlands voor Duitstaligen is een methode om het taalniveau te verhogen. Het bestaat uit een boek, dvd en een aanvullende website.

Henny Taks, Katja Verbruggen, Coutinho, 2009

Hogerop!

De puntjes op de i

Niveau: van B2 naar C1

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: alle vaardigheden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Hogerop! De puntjes op de i is een boek om het niveau van alle taalvaardigheden mee te verhogen. Met dvd.

Winnie Geurtsen, Ghislaine Giezenaar, Ada van Deijk, NCB, 2006

Taaltrainer

Voor gevorderde anderstaligen, Nt2 op de werkvloer

Niveau: vanaf B1

Doelgroep: gemiddeld of hoger opgeleide werkenden of werkzoekenden.

Vaardigheid: alle vaardigheden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Taaltrainer is een boek met oefeningen met praktijksituaties en vaktaal uit de administratieve, de medische en de technische sector. Met cd met uitspraakoefeningen.

Emmeke Boot, Sytske Degenhart, Boom, 2006

Wat is er?

Conversatieoefeningen Nt2

Niveau: van A2 tot en met C1.

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Spreken.

Voor zelfstudie.

Wat is er? is een boek met conversatieoefeningen. Met website met audio (Vlaams gesproken).

Martine Pirreault, Acco, 2012

Dixi!

Niveau: van B1 naar B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Spreken.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Dixi! is een boek voor het verbeteren van spreekvaardigheid. De onderwerpen zijn de discussie, de vergadering, het tweegesprek en de monoloog.

 • J. 
  Bakx, G. Giezenaar, Coutinho, 2007

Schrijf Vaardig 2

Schrijf Vaardig 3

Niveau: van A2 naar B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Schrijven.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Schrijf Vaardig 2 is een boek voor voorbereiding op de Staatsexamens Nt2 Programma I en II. Het behandelt alle aspecten van schrijfvaardigheid die niet onder de grammatica vallen.

Schrijf Vaardig 3 is een boek voor het oefenen van grammatica voor voorbereiding op het Staatsexamen Programma II. Met website met oefeningen en antwoorden.

Marilene Gathier, Coutinho, 2012

Nota Bene!

Niveau: van B1 naar B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Schrijven.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Nota Bene! is een boek voor het verbeteren van schrijfvaardigheid. De onderwerpen zijn het schrijfproces, de structuur en de stijl van teksten en het schrijven van brieven.

 • J. 
  Bakx, M. Bernards, L. Zijlmans, A. de Vries, Coutinho, 2007

Goed geschreven

Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep

Niveau: van B1 naar C1

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Schrijven.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Goed geschreven is een methode voor studenten in het hoger onderwijs om zelfstandig hun schrijfvaardigheid voor de studie te verbeteren. Met aandacht voor tekstopbouw, tekststructuur en formuleren. Het bestaat uit een boek en een website.

Wilma van der Westen, Coutinho, 2009

Welgespeld

Werkwoordspelling voor hoger onderwijs

Niveau: B2

Doelgroep: hogeropgeleiden.

Vaardigheid: Schrijven.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Welgespeld is een methode voor studenten in het hoger onderwijs om zelfstandig hun spelvaardigheid voor de studie te verbeteren, aan de hand van een begintest, voorbeeldzinnen en oefeningen. Met ondersteunende informatie op een website.

Wilma van der Westen, Coutinho, 2005

Nt2 Nieuwslezer

Niveau: vanaf A1

Doelgroep: alle opleidingsniveaus.

Vaardigheid: Lezen.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Nt2 Nieuwslezer is een e-learningprogramma om leesvaardigheid en woordenschat te verbeteren. Met dagelijks nieuwe teksten uit de krant.

Boom / Edia, 2009

Klare Taal!

Niveau: van A1 tot en met C1

Doelgroep: middenopgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Klare Taal! Is een boek met korte uitleg van veel verschillende grammaticale onderwerpen, met oefeningen en toetsen. Met antwoorden. Vormt een serie met Klare Taal Plus.

Jenny van der Toorn-Schutte, Boom, 2010

Klare taal plus, Grammatica voor gevorderden

Niveau: van B1 naar B2

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Klare Taal plus is een boek voor het leren schrijven van goede zinnen. Met website. Vormt een serie met Klare Taal!

Jenny van der Toorn-Schutte, Boom, 2011

Grammaticatrainer

Niveau: van A1 tot en met C1

Doelgroep: alle opleidingsniveaus.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Grammaticatrainer is een website met toetsen en oefeningen voor grammatica.

Jenny van der Toorn-Schutte, Ellis Delken, Boom, 2010

Grammatica Nederlands Nt2

Niveau: van A1 naar B2

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Grammatica Nederlands Nt2 is een boek met een overzicht van de grammatica van makkelijk tot moeilijk, met voorbeeldzinnen.

Van Dale, 2011

TaalDigitaal

Niveau: vanaf A2.

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor zelfstudie.

TaalDigitaal is een website met grammatica- en woordenschatoefeningen.

 • J. 
  Landsbergen, F. Landsbergen, Coutinho, 2011

Beter Nederlands deel 1 en deel 2

Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

Beter Nederlands deel 1

Beter Nederlands deel 2

Niveau: vanaf B1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus en voor zelfstudie.

Beter Nederlands is een boek met oefeningen van veel verschillende grammaticale onderwerpen. Met antwoorden. Vormt een serie met Een inleiding (Niveau A1).

 • D. 
  Bouman-Noordermeer (red), Coutinho, 2011

Nederlands in hoofdlijnen

Niveau: vanaf A2+

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus.

Nederlands in hoofdlijnen is een theorieboek met de belangrijkste grammaticale onderwerpen. Oefenboek voor de cursist. De antwoorden staan in de docentenhandleiding.

Wolters Noordhoff, 2005

De regels van het Nederlands

Niveau: vanaf B1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden.

Voor gebruik in een cursus.

De regels van het Nederlands is een theorieboek met uitgebreide behandeling van veel verschillende grammaticale onderwerpen. Oefenboek voor de cursist. De antwoorden staan in de docentenhandleiding.

Wolters Noordhoff, 2004

Nederlands naar perfectie

Methode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen

Niveau: van B2 naar C1

Doelgroep: hoogopgeleiden.

Voor gebruik in een cursus.

Nederlands naar perfectie is een totaalmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen. De uitgave biedt ook opdrachten bij sketches, liedjes en columns. Bij het boek hoort een uitgebreide website met beeld- en audiofragmenten, woordenlijsten en oefeningen voor woordenschat, grammatica, preposities en uitspraak.

Emily Palmer en Miranda van 't Wout, Coutinho, 2015


Delken & Boot interactieve taalprojecten

Niveau: van A1 naar C1

Doelgroep: alle opleidingsniveaus

Vaardigheid: alle vaardigheden

Voor zelfstudie met een Nt2-taalcoach op afstand, of (groeps)lessen via Skype. Er wordt gebruikt gemaakt van een online leeromgeving, de E-cademie

Staatsexamenhulp via skype

Niveau: van A1 naar C1

Doelgroep: midden en hogeropgeleiden

Vaardigheid: alle vaardigheden

Taalcoaching en voorbereiding op het Staatsexamen Nt2 door ervaren Nt2 examenbegeleider. Individuele skypelessen en zelfstudie

Babel.nl

Niveau: van A1 naar C1

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden

Vaardigheid: alle vaardigheden

Nt2 leren op afstand, met wekelijks (online) contact met een Nt2-docent en gebruik van skype.

Nt2taalmenu

Niveau: B2

Doelgroep: midden- en hogeropgeleiden

Vaardigheid: alle vaardigheden

Op deze site vind je taaloefeningen rondom verschillende thema's en situaties. Er zijn speciale oefeningen die voorbereiden op het Staatsexamen Nt2 Programma II.


Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal Nt2

Niveau: tot B2

Het Pocketwoordenboek Nt2 heeft 15000 trefwoorden. Er staan voorbeeldzinnen en illustraties in. De belangrijkste woorden zijn gemakkelijk te vinden.

Marja Verburg, Ruud Stumpel, Van Dale, 2013

Wat is dat? Beeldwoordenboek

Niveau: van A1 tot B2

Het Beeldwoordenboek Wat is dat? heeft 3000 trefwoorden rond 77 thema’s, verdeeld over drie niveaus.

J.P. Steevens, Die Keure

Leerwoordenboek Nederlands

Doelgroep: beginnende Nt2 cursisten.

Voor gebruik in een cursus en zelfstudie.

Het leerwoordenboek Nederlands is een basiswoordenboek Nederlands voor beginnende Nt2-cursisten. Dit woordenboek geeft van alle woorden een omschrijving en/of synoniem of tegenstelling, en een voorbeeldzin.

Marilene Gathier en Dorine de Kruyf, Coutinho, 2005

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen

Doelgroep: beginnende Nt2 cursisten

Voor gebruik in een cursus en zelfstudie.

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen bevat circa 6000 woorden die zijn onderverdeeld in een basis- en een vervolgwoordenschat. Daarnaast zijn de 1000 zeer frequente basiswoorden die men zeker moet kennen duidelijk gemarkeerd. Elk woord wordt in eenvoudige bewoordingen omschreven in het Nederlands of uitgelegd aan de hand van een tekening. In informatiekaders staat extra informatie over taal en cultuur.

Van Loo, e.a., Intertaal Uitgeverij, 2016