Home
vragen-icoon
Over Staats­examens Nt2
vragen-icoon
Organisatie

Organisatie Staatsexamens Nt2

College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling van de Staatsexamens Nt2. Het CvTE stelt ook de inhoud van de voorbeeldexamens vast.

Cito en Bureau ICE

Cito en Bureau ICE maken de opgaven: Cito maakt de examenonderdelen Luisteren en Spreken. Bureau ICE maakt de examenonderdelen Lezen en Schrijven. Tevens zijn zij (deels) verantwoordelijk voor de beoordeling van de examens.

Steunpunt Staatsexamens Nt2

De informatievoorziening over de Staatsexamens Nt2 wordt verzorgd door het Steunpunt Staatsexamens Nt2. Het Steunpunt maakt informatie beschikbaar via de Nieuwsbrief Staatsexamens Nt2, de website www.staatsexamensnt2.nl en via publicaties in tijdschriften en andere media. Het Steunpunt verzorgt ook informatie op locatie (congressen, studiedagen, informatiemarkten etc.). ITTA UvA vervult in opdracht van het CvTE de taken van het Steunpunt Staatsexamens Nt2.

info@staatsexamensnt2.nl

020 525 3844

DUO

Het CvTE laat een deel van zijn taken op het gebied van Nt2 uitvoeren door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Zo verloopt de aanmelding van kandidaten voor de Staatsexamens Nt2 via DUO.

 
Pijl omhoog