Home
vragen-icoon
Over het Staats­examen Nt2
vragen-icoon
Programma I en II

Programma I en II

Met het diploma Staatsexamen Nt2 kunt u laten zien op welk niveau u de Nederlandse taal beheerst. Er zijn twee niveaus waarop u examen kunt doen: Programma I (taalniveau B1) en Programma II (taalniveau B2).

  • Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van woorden die zijn opgenomen in list Core en list General van het Frequency dictionary of Dutch (Tiberius & Schoonheim, 2004).
  • Programma II is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden. In Programma II spelen beschouwende en betogende teksten een belangrijke rol. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van woorden die zijn opgenomen in alle lijsten van het Frequency dictionary of Dutch (Tiberius & Schoonheim, 2004).

U hoeft niet eerst Programma I te doen en daarna pas Programma II. Het mag wel, maar dit is niet verplicht. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u past.