Home
vragen-icoon
Over Staats­examens Nt2
vragen-icoon
Voor docenten

Voor docenten

De Staatsexamens NT2 en de Referentieniveaus

  • Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1 (CEFR). Dit taalniveau komt in grote lijnen overeen met 2F.
  • Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. Het taalniveau van dit programma is B2 (CEFR). Dit taalniveau komt in grote lijnen overeen met 3F.

Veel opleidingen vragen anderstaligen een Diploma Staatsexamen Nt2 als bewijs van taalvaardigheid. Het is belangrijk te weten dat een diploma Staatsexamen NT2 een startbewijs is; gedurende de opleiding zullen bezitters van het diploma hun taalvaardigheid moeten blijven ontwikkelen. Het Diploma Staatsexamen Nt2 kan geen vrijstelling bieden voor toetsen Nederlands die tijdens of ter afronding van een opleiding dienen. Voor het Nederlandse onderwijs gelden de referentieniveaus (F-niveaus) die worden benoemd in het Referentiekader Taal en Rekenen.

Naast voorwaarden voor taalniveau, kunnen opleidingen ook nog andere toelatingseisen hebben.

Voorbereiding en ondersteuning

Didactische naslagwerken

  • Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bart Bossers, Folkert Kuiken, Anne Vermeer (red.), Coutinho, 2010
  • Lesvaardig, Lidy Zijlmans en Onno ter Haar, Boom, 2014.
  • Uitspraakverbetering voor anderstaligen. Chris van Veen, Ruud Stumpel, Vita Olijhoek, Hinke van Kampen, Boom, 2012.
  • Leren spreken. Een didactische handleiding voor docenten NT2. Margreet Verboog, Coutinho, 2009.
  • Taal leren op maat. Effectief lesgeven aan NT2-cursisten. Verboog en Gunawan, Coutinho, 2007.
  • Klassiek Vakwerk. Bundels met lezingen en artikelen van BVNT2-conferenties.
  • In de voorbeelden-en oefenbank ERK staan voorbeelden van taken en uitwerkingen van cursisten die zijn beoordeeld door deskundigen op basis van het ERK/CEFR.

Tips en oefeningen bij voorbeeldexamens

Steunpunt Staatsexamens Nt2

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op deze website of wilt u advies met betrekking tot uw Nt2-cursus of examentraining Staatsexamens Nt2? Neemt u dan contact op met het Steunpunt Staatsexamens Nt2:

info@staatsexamensnt2.nl

020-525 3844

Zie ook