Voor gemeenten

Inburgeren

Met het Diploma Staatsexamen Nt2 kunnen anderstaligen ook aan de wettelijke taaleisen voor inburgering en naturalisatie voldoen. Met name voor inburgeringsplichtigen die willen studeren of werken op een hoger niveau is het Diploma Staatsexamen Nt2 een uitkomst: het biedt meer kansen op studie en op de arbeidsmarkt.

Gemeenten kunnen vrijwillige inburgeraars ook een aanbod doen gericht op het Staatsexamen Nt2 vanuit de WEB-middelen.

 

Inburgeren met het Staatsexamen Nt2

Onderdelen

Inburgeringsplichtig vóór 1 januari 2015

  • Diploma Staatsexamen Nt2 Programma I of II

Inburgeringsplichtig vanaf 1 januari 2015

  • Diploma Staatsexamen Nt2 Programma I of II
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Documenten

Pijl omhoog