Voor werkgevers en gemeenten

Voor werkgevers

Steeds meer werkgevers hebben te maken met sollicitanten en werknemers van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Wanneer een sollicitant geen Nederlandse diploma’s heeft, is het lastig te beoordelen of het taalniveau van de (toekomstige) medewerker toereikend is.

Het Staatsexamen Nt2 is het enige landelijke erkende taalexamen waarbij het niveau en de objectiviteit van het examen zijn gegarandeerd. Bedrijven en opleidingen kunnen ervan uitgaan dat een werknemer of student met het Diploma Staatsexamen Nt2 voldoende basiskennis van het Nederlands heeft. Het examen heeft twee programma’s:

  • Staatsexamen Nt2 Programma I is bestemd voor mensen die werk- en denkniveau op mbo-3 of -4 niveau hebben en (gaan) werken op dit niveau.
  • Staatsexamen Nt2 Programma II is bedoeld voor mensen die werk- en denkniveau hebben op hbo- of universitair niveau en (gaan) werken op dit niveau.

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven.

Wat wordt er getoetst?

Het examen is sterk praktijkgericht en bestaat uit functionele opdrachten. De examenprogramma's zijn toegespitst op de taal die op de werkvloer en binnen opleidingen gebruikt wordt. Meer informatie over wat er getoetst wordt met de Staatsexamens Nt2 vindt u bij Beoordeling.

Voor gemeenten

Inburgeren

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 van start. De gemeente gaat inburgeraars begeleiden. Ze stelt samen met de inburgeraar een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. In dit plan legt de gemeente de leerroute vast. Ook adviseert zij over een passende onderwijsinstelling.

Er zijn drie leerroutes: de Onderwijsroute, de B1-route en de Z-route. Binnen de Onderwijsroute en de B1-route wordt taalniveau B1 (CEFR) de wettelijke norm. Inburgeraars maken dan een van de volgende Staatsexamens Nt2, afhankelijk van wat er afgesproken is met de gemeente in het Plan Inburgering en Participatie (PIP):

  • Staatsexamen Nt2 Programma I, op taalniveau B1.
  • Staatsexamen Nt2 Programma II, op een hoger taalniveau: B2. Dit examen is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u kijken op www.divosa.nl.

Naturaliseren

Wanneer iemand Nederlander wil worden door te naturaliseren, kan hiervoor ook het Diploma Staatsexamen Nt2 worden gebruikt. Dit kan wanneer iemand langer dan vijf jaar in Nederland woonachtig is. Meer informatie over naturalisatie kunt u vinden via de IND.

Klantcontact CvTE

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op deze website of wilt u advies met betrekking tot de Staatsexamens Nt2? Neemt u dan contact op met de afdeling Klantcontact van het CvTE:

info@staatsexamensnt2.nl

030-230 6062

Gerelateerde artikelen