Home
vragen-icoon
Over Staats­examens Nt2
vragen-icoon
Voor werkgevers en gemeenten

Voor werkgevers en gemeenten

Voor werkgevers

Steeds meer werkgevers hebben te maken met sollicitanten en werknemers van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Wanneer een sollicitant geen Nederlandse diploma’s heeft, is het lastig te beoordelen of het taalniveau van de (toekomstige) medewerker toereikend is.

Het Staatsexamen Nt2 is naast het Inburgeringsexamen het enige landelijke erkende taalexamen waarbij het niveau en de objectiviteit van het examen zijn gegarandeerd. Bedrijven en opleidingen kunnen ervan uitgaan dat een werknemer of student met het Diploma Staatsexamen Nt2 voldoende basiskennis van het Nederlands heeft. Het examen heeft twee programma’s:

  • Staatsexamen Nt2 Programma I is bestemd voor mensen die werk- en denkniveau op mbo-3 of -4 niveau hebben en (gaan) werken op dit niveau.
  • Staatsexamen Nt2 Programma II is bedoeld voor mensen die werk- en denkniveau hebben op hbo- of universitair niveau en (gaan) werken op dit niveau.

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven.

Wat wordt er getoetst?

Het examen is sterk praktijkgericht en bestaat uit functionele opdrachten. De examenprogramma's zijn toegespitst op de taal die op de werkvloer en binnen opleidingen gebruikt wordt. Meer informatie over wat er getoetst wordt met de Staatsexamens Nt2 vindt u bij Beoordeling.

Voor gemeenten

Inburgeren

Met het Diploma Staatsexamen Nt2 kunnen anderstaligen ook aan de wettelijke taaleisen voor inburgering en naturalisatie voldoen. Met name voor inburgeringsplichtigen die willen studeren of werken op een hoger niveau is het Diploma Staatsexamen Nt2 een uitkomst: het biedt meer kansen op studie en op de arbeidsmarkt.

Gemeenten kunnen vrijwillige inburgeraars ook een aanbod doen gericht op het Staatsexamen Nt2 vanuit de WEB-middelen.

 

Inburgeren met het Staatsexamen Nt2

Onderdelen

Inburgeringsplichtig vóór 1 januari 2015

  • Staatsexamen Nt2 Programma I of II

Inburgeringsplichtig vanaf 1 januari 2015

  • Staatsexamen Nt2 Programma I of II
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Meer informatie over inburgeren is te vinden op www.inburgeren.nl.

Naturaliseren

Wanneer iemand Nederlander wil worden door te naturaliseren, kan hiervoor ook het Diploma Staatsexamen Nt2 worden gebruikt. Dit kan wanneer iemand langer dan vijf jaar in Nederland woonachtig is. Meer informatie over naturalisatie kunt u vinden via de IND.

Steunpunt Staatsexamens Nt2

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op deze website of wilt u advies met betrekking tot de Staatsexamens Nt2? Neemt u dan contact op met het Steunpunt Staatsexamens Nt2:

info@staatsexamensnt2.nl

020-525 3844

Gerelateerde artikelen