Home
vragen-icoon
Over het Staats­examen Nt2
vragen-icoon
Voor wie is het Staatsexamen Nt2?

Voor wie is het Staatsexamen Nt2?

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) is bedoeld voor anderstalige volwassenen die willen laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken, te studeren of om in te burgeren.

Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Iedereen mag examen doen: vooropleiding is niet van belang.

Het Staatsexamen Nt2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm, bijvoorbeeld een vmbo- of havo-diploma. Zo’n diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken op het niveau van zijn vooropleiding.

Opleiding of werk

Het Staatsexamen Nt2 bestaat uit twee Programma’s: Programma I en Programma II.

Programma I is bedoeld voor mensen die willen studeren of werken op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Het taalniveau van dit programma is B1.

Programma II is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op hbo-niveau of universitair niveau. Het taalniveau van dit programma is B2.

Opleiding

Elke school of universiteit mag zelf de eisen aan nieuwe studenten bepalen. Zij bepalen welke (voor)opleiding nodig is, of welk diploma. Zij bepalen ook zelf of een Diploma Staatsexamen Nt2 nodig is.

Met het diploma kunt u dus niet automatisch starten met een opleiding.

Wilt u starten met een opleiding? Vraag dan altijd bij de school of universiteit naar de toelatingseisen van een studie.

Werk

Werkgevers letten bij de selectie van een nieuwe werknemer vooral op werkervaring, vakkennis en (beroeps)diploma's. Een Diploma Staatsexamen Nt2 is meestal niet verplicht. Maar het diploma kan wel een voordeel zijn.

Nederlands kunnen praten met collega’s is handig voor informele gesprekken op het werk. Maar ook op professioneel niveau is een goede beheersing van het Nederlands belangrijk. Bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een vergadering of het begrijpen van een instructie.

Inburgeren

Meer informatie over inburgeren en het Staatsexamen Nt2 vindt u op de aparte pagina over inburgering.

Naturaliseren

Wanneer iemand Nederlander wil worden door te naturaliseren, kan hiervoor ook het Diploma Staatsexamen Nt2 worden gebruikt. Dit kan wanneer iemand langer dan vijf jaar in Nederland woonachtig is. Meer informatie over naturalisatie kunt u vinden via de IND.