U bevindt zich op: HomeOnderwerpenVoor gemeenten

Voor gemeenten

Hebt u in uw werk als gemeenteambtenaar te maken met de Inburgering en het Staatsexamen Nt2? Neemt u dan kennis van onderstaande achtergrondinformatie.

Verplichte en vrijwillige inburgeraars

Blijf op de hoogte

Sinds november 2007 is er de mogelijkheid voor alle inburgeraars om zich voor te bereiden op de Staatsexamens Nt2, zowel Programma I als Programma II. Dat geldt voor de verplichte èn voor de vrijwillige inburgeraars. Dat heeft de minister van WWI meegedeeld in haar brief van 31 oktober 2007 aan de Nederlandse gemeenten.

Vanzelfsprekend is deze verruiming van de regels vooral van toepassing op midden- en hogergeschoolde inburgeraars, die een baan hebben of een baan zoeken op het bij de vooropleiding en werkervaring passende functioneringsniveau (de vakgeschoolde werkniveaus, de middenkader en hogere functies). Of voor inburgeraars die op mbo-3-niveau of in het hoger onderwijs een (aanvullende) opleiding willen gaan volgen.

Voor deze beide groepen inburgeraars (verplichte èn vrijwillige) is het dus niet meer nodig dat zij eerst een inburgeringsexamen doen.

Gemeenten kunnen vrijwillige inburgeraars ook een aanbod doen gericht op het Staatsexamen Nt2 uit de WEB. Zij kunnen educatiemiddelen daarvoor gebruiken, maar dat kan alleen voor de groep vrijwillige inburgeraars, ook wel aangeduid als inburgeringsbehoeftigen.

Via de halfjaarlijkse Nieuwsbrief Staatsexamen Nt2 wordt u geïnformeerd over achtergrondinformatie en ontwikkelingen rond de Staatsexamens Nt2.

Neemt u dan contact op met het Steunpunt Staatsexamen Nt2, ITTA, www.itta.uva.nl, info@staatsexamensnt2.nl, 020-525 3844.

N.B. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief s.v.p. adresgegevens vermelden.