U bevindt zich op: HomeOnderwerpenVoor werkgevers

Voor werkgevers

Steeds meer werkgevers hebben te maken met sollicitanten en werknemers waarvan Nederlands de tweede taal is. Natuurlijk wil een werkgever graag weten of het taalniveau van zijn (toekomstige) medewerkers toereikend is. Spreekt, schrijft, begrijpt de werknemer voldoende Nederlands om succesvol te zijn in zijn nieuwe functie? Dit kan de werkgever meestal niet goed zelf beoordelen.

Als de sollicitant of medewerker een Nederlands diploma heeft, dan is het duidelijk dat hij voldoende taal in huis heeft. Hij heeft immers zijn opleiding kunnen afronden op het vereiste niveau. Als hij of zij in het buitenland diploma's heeft gehaald, dan kan het zijn dat de werkgever meer informatie wil hebben. In zulke gevallen is het handig als de sollicitant een Nederlands taaldiploma heeft.

Sinds 1992 is er zo'n diploma: het Staatsexamen Nederlands als Tweede taal (Nt2). Op deze site leest u wat het Staatsexamen Nt2 inhoudt en op welke wijze werkgevers er gebruik van kunnen maken.

Wat is het Staatsexamen Nt2?

Wat wordt er getoetst?

Blijf op de hoogte

Voorbereiding op Staatsexamen voor verplichte en vrijwillige inburgeraars

Er zijn verschillende taaltoetsen op de markt waarvan moeilijk door de werkgever valt te beoordelen of ze aansluiten bij de taken die op de werkvloer belangrijk zijn. Het Staatsexamen Nt2 is naast het Inburgeringsexamen het enige landelijke erkende examen, waarbij het niveau en objectiviteit van het examen zijn gegarandeerd. Voor bedrijven en opleidingen betekent dit dat zij op een betrouwbare manier kunnen achterhalen of een werknemer of student voldoende basiskennis van het Nederlands heeft. Voor anderstaligen die het Diploma Nt2 hebben gehaald, geldt dat zij hiermee een eerlijke kans krijgen om te laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen.

Voor meer informatie, zie: Wat is het Staatsexamen Nt2?

Het examen is sterk praktijkgericht en bestaat uit functionele opdrachten. Het Staatsexamen Nt2 toetst op twee verschillende niveaus. De examenprogramma's zijn toegespitst op de taal die op de werkvloer en binnen opleidingen gebruikt wordt. Ze zijn samengesteld uit opdrachten die uit de praktijk komen. Hoewel het examen geen specifieke spellings- en zinsontledingopdrachten kent, worden grammatica en spelling wel beoordeeld.

Staatsexamen Nt2 programma I is bestemd voor mensen die een opleiding gaan volgen op mbo-niveau (KSB 3) of gaan werken in daarmee gelijkgewaardeerde functies.

Staatsexamen Nt2 programma II is bedoeld voor mensen die een opleiding willen volgen op hbo-niveau of hoger en gaan werken in middenkader en hogere functies.

Voor meer informatie, zie: Inhoud van het examen

Via de halfjaarlijkse Nieuwsbrief Staatsexamen Nt2 wordt u geïnformeerd over achtergrondinformatie en ontwikkelingen rond de Staatsexamens Nt2.

Neemt u dan contact op met het Steunpunt Staatsexamen Nt2, ITTA, www.itta.uva.nl, info@staatsexamensnt2.nl, 020-525 3844.

N.B. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief s.v.p. adresgegevens vermelden.

Ook voor inburgeraars is het Staatsexamens Nt2 een middel om zich te kwalificeren. Verplichte én vrijwillige inburgeraars kunnen met een diploma Staatsexamen Nt2 laten zien dat ze de taal voldoende beheersen.

Het diploma is vooral van belang voor midden- en hogergeschoolde inburgeraars, die een baan hebben of een baan zoeken op het bij de vooropleiding en werkervaring passende functioneringsniveau (de vakgeschoolde werkniveaus, de middenkader en hogere functies). Of voor inburgeraars die op mbo-3-niveau of in het hoger onderwijs een (aanvullende) opleiding willen gaan volgen. Voor deze beide groepen inburgeraars (verplichte èn vrijwillige) is het dus niet nodig dat zij eerst een inburgeringsexamen doen.