Voor wie is het Staatsexamen Nt2?

De examens staan open voor iedereen van zeventien jaar en ouder, ongeacht nationaliteit of opleiding. Personen jonger dan 17 jaar mogen het examen wel doen, maar moeten er rekening mee houden dat de examens zijn bedoeld voor volwassenen. De teksten en opgaven hebben betrekking op dagelijks leven, werk en opleiding van volwassenen. Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan DUO: nt2@duo.nl

De Staatsexamens Nt2 zijn bedoeld voor anderstalige volwassenen die in Nederland willen werken of studeren. Zij kunnen het Diploma Staatsexamen Nt2 nodig hebben om te worden toegelaten tot een opleiding of bij het solliciteren naar een baan. Soms stelt een opleiding of werkgever het Diploma Staatsexamen Nt2 verplicht. Zo moeten anderstaligen die aan een Nederlandse universiteit willen studeren, naast andere toelatingseisen, vaak in het bezit zijn van het Diploma Staatsexamen Nt2 Programma II.

Het Staatsexamen Nt2 is niet bedoeld voor mensen die al in het bezit zijn van een Nederlands diploma, bijvoorbeeld een vmbo- of havo-diploma. Een Nederlands diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands kent om in Nederland te studeren of te werken.