Home
vragen-icoon
Voorbereiden
vragen-icoon
Voorbeeldexamens

Voorbeeldexamens

Met de voorbeeldexamens krijgen docenten en hun cursisten een beeld van de aard en inhoud van de Staatsexamens Nt2. De voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. De complete set bestaat uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en cd's Luisteren en Spreken.

Bestel de nieuwe voorbeeldexamens bij Programma II via het Bestelformulier Voorbeeldexamens Nt2.

Online oefenexamen

U kunt hier het examen oefenen in Facet. Facet is de online omgeving waarin ook het echte examen wordt afgenomen.

Bekijk eerst de instructiefilmpjes voor Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken.

Gaat u oefenen met de online oefenomgeving in Facet? Let dan op uw computerinstellingen:

  • Gebruik Google Chrome of Firefox (Windows 7 of hoger of Mac OSX 10.6 of hoger)
  • De beeldschermresolutie is minimaal 1280 x 1024
  • De beeldscherminstelling is 100%

De online oefenexamens zijn oude examens: het aantal vragen en de duur van het examen is veranderd. Maar het niveau van de examens is gelijk. De online examens zijn dus goed materiaal om te oefenen met de online omgeving.

Let op: Er staat een verkeerd jaartal op sommige beoordelingsvoorschriften in het online oefenprogramma. Op enkele beoordelingsvoorschriften staat het jaartal 2017, maar het zijn de correcte beoordelingsvoorschriften die horen bij de examens in het online oefenprogramma. U kunt de examens hier gewoon mee nakijken. Het gaat om de beoordelingsvoorschriften die bij PII Luisteren en Spreken uit 2012 en PI Luisteren en Spreken uit 2011 horen.

Voorbeeldexamens downloaden

De online voorbeeldexamens bestaan uit:

  • Opgavenboekjes;
  • Tekst- en opgavenboekje voor het onderdeel Lezen;
  • Beoordelingsvoorschriften;
  • Geluidsfragmenten voor de onderdelen Luisteren en Spreken.

Antwoorden

In de beoordelingsvoorschriften van Lezen en Luisteren staan de goede antwoorden. In de scoretabel kunt u zien hoeveel punten u nodig hebt om te slagen voor Lezen of Luisteren. In de beoordelingsvoorschriften van Spreken en Schrijven staan aanwijzingen voor het beoordelen van deze onderdelen.

Tips en oefeningen bij de voorbeeldexamens

Gaan uw cursisten binnenkort Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I of II doen? Bekijk de tips en oefeningen die kandidaten kunnen gebruiken bij het voorbeeldexamen.