Home
vragen-icoon
Over Staats­examens Nt2
vragen-icoon
Voorlichtingsfilm

Voorlichtingsfilm Staatsexamens Nt2

U kunt de voorlichtingsfilm in zijn geheel zien. U kunt de film ook in delen bekijken.

Gehele film

Het diploma Nederlands als tweede taal

De voorbereidingen voor de examens

De dag van de examens

Lezen, luisteren, spreken en schrijven

;;
 
Pijl omhoog