U bevindt zich op: HomeVeelgestelde vragenOver de arbeidsmarkt

Vragen over de arbeidsmarkt

Vraag

Wat betekent het Staatsexamen Nt2 voor de arbeidsmarkt?

Antwoord

Een diploma van het Staatsexamen Nt2 biedt een startkwalificatie voor studeren of werk. Met het behalen van het Staatsexamen Nt2 toont men aan de Nederlandse taal voldoende te beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid. Het Staatsexamen Nt2 kent daarom twee programma's waarvan er één moet worden gekozen: Programma I voor studie of werk op mbo-niveau of Programma II voor werk of studie op hbo-/universitair niveau. Meer informatie vindt u op de pagina Wat is het Staatsexamen Nt2.

Vraag

Wat is de reikwijdte van het staatsexamen Nt2? Hoeveel mensen hebben dat examen afgelegd?

Antwoord

Sinds de eerste afname van de staatsexamens Nt2 in 1992 hebben bijna een kwart miljoen anderstalige (jong-)volwassenen deelgenomen aan de Staatsexamens Nt2. Zij gebruiken het diploma veelal om toegang te krijgen tot opleidingen en om zich te profileren op de arbeidsmarkt. De laatste jaren neemt het aantal deelnemers aan de examens toe. De onregelmatigheid in de groei in de jaren daarvoor hangt vaak samen met beslissingen van de overheid in nieuwe wetgeving.

Grafiek met aatal kandidaten per jaar door de jaren heen

Vraag

Wat kan het Staatsexamen Nt2 betekenen voor werkgevers en werknemers?

Antwoord

Werkgevers kunnen taaltrainingen of cursussen Nederlands op de werkvloer koppelen aan het afleggen van een Staatsexamen Nt2. Werknemers kunnen daarmee hun taalvaardigheid vergroten en tegelijkertijd een bewijs van hun taalvaardigheid in handen krijgen. En werkgevers hebben een objectief bewijs van de taalvaardigheid van de medewerker(s). Dit kan van belang zijn bij doorstroom, voor scholing of uitstroom. Verschillende taalscholen organiseren dit soort trainingen, voor zowel individuele werknemers als voor groepen. Adressen van taalscholen die trainingen voor het Staatsexamen Nt2 verzorgen vindt u op de pagina Examentrainingen.

Vraag

Kan een werkgever het Diploma Nt2 verplicht stellen?

Antwoord

Een werkgever mag het diploma Nt2 als eis stellen. Werkzoekenden zonder een diploma Nt2 moeten zich echter niet laten weerhouden toch te solliciteren. Beroepsvaardigheden en een vakdiploma uit eigen land spelen ook een rol. Werkgever en werknemer kunnen ook afspraken maken over het verbeteren van het Nederlands of het behalen van het Staatsexamen Nt2 op de lange termijn.