U bevindt zich op: HomeVeelgestelde vragenVragen van docenten

Vragen van docenten

Vraag

Welk materiaal kan ik gebruiken om cursisten voor te bereiden op het Staatsexamen Nt2?

Antwoord

Op deze website vindt u voorbereidingsmateriaal, voorbeeldexamens en tips voor materialen op de pagina Voorbeeldexamens en voorbeeldmateriaal en Nt2-cursussen en materiaal.

Vraag

Waar vind ik voorbeeldexamens? Hoe kom ik aan meer voorbeeldexamens dan er op deze website staan?

Antwoord

Op deze website staan de voorbeeldexamens van 2001-2002 tot 2003-2004. Deze kunt u downloaden via de pagina Voorbeeldexamens. U vindt daar ook de beoordelingsvoorschriften. Examens van latere jaren kunt u kopen. Deze bestelt u via de website van Cito. U kunt ook bellen met de klantenservice van Cito: (026) 352 11 11

Vraag

Hoe werkt de digitale afname van de Staatsexamens Nt2?

Antwoord

Actuele informatie over de digitale afname van de Staatsexamens Nt2 vindt u op de pagina Digitale examenonderdelen.

Vraag

Wat is er sinds 1 januari 2012 veranderd aan het onderdeel Schrijven Programma II?

Antwoord

Sinds 1 januari 2012 ziet het examen Schrijven Programma II er anders uit. Om toetstechnische redenen is de lange schrijftaak van 1 uur vervangen door twee middellange taken van een half uur. De middellange taak lijkt inhoudelijk op de lange taak. De kandidaat moet bijvoorbeeld een probleem beschrijven en daarvoor een oplossing voorstellen. Net als bij de lange taak krijgt de kandidaat soms een tabel, grafiek of enkele plaatjes als hulpmiddel. De taak vereist ongeveer 100 tot 150 woorden.

Actuele informatie over de digitale afname van de Staatsexamens Nt2 vindt u op de pagina Digitale examenonderdelen.

Vraag

Met welk CEFR/ERK-niveau komen de Staatsexamens Nt2 overeen?

Antwoord

Programma I komt overeen met CEFR/ERK-niveau B1. Programma II komt overeen met CEFR/ERK-niveau B2. Er is officieel een koppeling gemaakt tussen de Staatsexamens Nt2 en taalniveaus van het Europese referentiekader. Meer informatie over het CEFR/ERK vindt u op Taalunieversum en www.erk.nl.

Vraag

Hoeveel kandidaten slagen er voor het examen?

Antwoord

Informatie over de slagingspercentages vindt u op de pagina Uitslag en diploma.

Vraag

Hoe weet ik wat een bepaalde score op het examen voor mijn cursist betekent?

Antwoord

De score wordt als volgt berekend: een kandidaat kan een aantal punten per vraag krijgen. Bij Schrijven en Spreken een of meer punten per vraag. Bij Lezen en Luisteren voor elk goed antwoord een punt; men kan dus 40 punten halen. De scores van de examens worden geprojecteerd op een 500-punten-schaal. Een score boven de 500 punten betekent geslaagd, onder de 500 punten gezakt.

De minimum- en maximumscores zijn niet voor alle onderdelen en voor elke examenafname dezelfde. Men kan min of meer de volgende minimum- en maximumscores aanhouden om een idee te krijgen van wat een bepaalde score voor een kandidaat betekent:

 
Schaal scores examens per onderdeel

Lezen

Luisteren

Spreken

Schrijven

325 - 640

461 - 530

319 - 647

304 - 644

(week 16 2011 Programma II)

Op de website vindt u bij Voorbeeldexamens de beoordelingsvoorschriften voor de vier onderdelen Lezen, Spreken, Schrijven en Luisteren. Die gelden natuurlijk voor de betreffende voorbeeldexamens, maar u kunt hiermee zien hoe het systeem werkt. Bij de beoordelingsvoorschriften wordt ook uitleg gegeven over de manier waarop de 500-punt-schalen worden gemaakt bij de verschillende onderdelen.

Het is niet mogelijk op te vragen wat de maximale score op een bepaalde examendag was.

Vraag

Waarom zijn er niet van alle jaargangen Voorbeeldexamens beschikbaar?

Antwoord

Het grootste deel van de examens van een bepaald jaar zijn altijd unieke examens. In sommige examens kwamen natuurlijk ook opgaven en teksten voor van andere jaargangen. Meestal ligt er een paar jaar tussen gebruik en hergebruik van opgaven en teksten. Niettemin waren er altijd zo veel items dat het mogelijk was om al na enkele jaren Staatsexamens Nt2 elk jaar een voorbeeldexamen samen te stellen voor beide programma's. Die voorbeeldexamens konden gebruikt worden als oefenexamen.

Sinds 2006 worden er niet zes maal per jaar, maar elke week examens afgenomen. Al die examens worden samengesteld met unieke opgaven en teksten, maar ook met enkele opgaven en teksten uit oudere jaargangen. Toen het permanente examensysteem net op gang was gekomen waren er niet genoeg oude items beschikbaar om voorbeeldexamens samen te stellen. Vanaf 2011 konden er weer voor beide programma’s jaarlijks voorbeeldexamens beschikbaar worden gesteld.

Vraag

Kan mijn cursist een examen op maat krijgen vanwege persoonlijke omstandigheden?

Antwoord

Heeft een kandidaat een aparte behandeling of een aangepaste afname van het examen nodig, bijvoorbeeld vanwege, visuele handicap, dyslexie, zwangerschap of traumatische ervaringen? De kandidaat kan hierom verzoeken bij de aanmelding voor het examen. De kandidaat ontvangt dan een brief waarin om nadere informatie wordt gevraagd. Meer informatie vindt u in onderstaand document en op de website van DUO, die de examens organiseert.

Vraag

Zijn de nieuwe cesuren al toegepast bij cursisten die examen hebben gedaan in december 2015?

Antwoord

Nee, de nieuwe cesuren zijn toegepast voor examens die vanaf 1 januari 2016 worden afgenomen.

Vraag

Welke cesuren zijn gewijzigd per 1 januari 2016 en hoe groot is de aanpassing?

Antwoord

Uiteindelijk is voor twee examens besloten de cesuur aan te passen: Schrijven II en Spreken II. In beide gevallen is het examen moeilijker geworden. Voor Schrijven II moeten kandidaten nu 505 punten op de oorspronkelijke schaal halen; voor Spreken II is dat 510. Helaas is het best moeilijk om uit te drukken hoeveel moeilijker deze examens nu zijn geworden. Voor Schrijven II zal gelden dat je een of twee extra beoordelingspunten moet halen om te slagen; voor Spreken II zal het neerkomen op vier à vijf extra punten.

Vraag

Wat betekenen deze aanpassingen voor de voorbeeldexamens?

Antwoord

De cesuren voor de verschillende voorbeeldexamens staan vermeld in de beoordelingsvoorschriften. Voor Schrijven II en Spreken II geldt nu dus dat je extra punten moet halen om te slagen. Er zijn aangepaste tabellen gemaakt voor de meest recente voorbeeldexamens (2012 en 2014). Deze zijn te vinden op de website van Cito.

Vraag

Op welke gegevens is de aanpassing van de cesuur gebaseerd? Zijn deze resultaten openbaar?

Antwoord

De nieuwe cesuren zijn tot stand gekomen door middel van veldraadplegingen, standaardsettingen en psychometrische informatie, zoals hierboven uitgelegd. De verschillende bronnen leveren een advies op aan de Commissie Staatsexamens Nt2, die uiteindelijk een beslissing neemt. De resultaten kunnen niet openbaar gemaakt worden, omdat standaardsettingen worden uitgevoerd met actueel examenmateriaal. Deelnemers aan standaardsettingen hebben ook geheimhoudingsverklaringen getekend.