U bevindt zich op: HomeVeelgestelde vragenVragen van kandidaten

Vragen van kandidaten

Vraag

Hoe moet ik me aanmelden voor het Staatsexamen Nt2?

Antwoord

U kunt zich aanmelden via een aanmeldingsformulier op de website van DUO. Hier vult u uw persoonsgegevens in en kiest u een examenplaats en een examendatum.

Vraag

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het Staatsexamen Nt2?

Antwoord

U hoeft geen cursus te doen om Staatsexamen Nt2 te kunnen doen, maar het is wel een goed idee. Op deze website vindt u tips en informatie die u kunt gebruiken om u voor te bereiden op het Staatsexamen Nt2. Op de pagina Voorbereiden vindt u tips en informatie die u kunt gebruiken om u voor te bereiden op het examen.

Vraag

Waar kun je Staatsexamen Nt2 doen?

Antwoord

U kunt examen doen in Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam en Zwolle. Meer informatie over examenplaatsen vindt u op de website van DUO.

Vraag

Hoe weet je of er plaats is op een bepaalde examendag?

Antwoord

Via aanmelden kiest u een examenplaats. Daarna ziet u op welke dag(en) er daar plaats is. Is de dag van uw keuze vol? Dan kunt u opnieuw beginnen met aanmelden en bij een andere examenplaats kijken of daar nog plaats is.

Vraag

Wat kost het Staatsexamen Nt2?

Antwoord

Per onderdeel (Lezen, Luisteren, Schrijven of Spreken) betaalt u € 45,00. Als u alle vier de onderdelen doet betaalt u dus € 180,00

Vraag

Hoe laat zijn de examens?

Antwoord

De examens beginnen meestal tussen 9 en 10 uur in de ochtend en tussen 13 en 14 uur 's middags. Na aanmelding via DUO krijgt u een examenoproep. In deze brief staat waar u moet zijn en hoe laat het examen begint.

Vraag

Ik heb me aangemeld, maar ik heb geen examenoproep gekregen.

Antwoord

Na aanmelding via DUO krijgt u een examenoproep. Dat is een brief waarin staat waar het examen is en hoe laat de examens zijn. U krijgt deze oproep ten minste twee weken voor uw examen. Als u de brief met de oproep niet hebt gekregen, belt u met DUO 050- 599 89 33.

Vraag

Waar vind ik mijn examenuitslag?

Antwoord

Op de website van DUO kunt u vijf weken na het examen de uitslag opzoeken. U kunt de uitslag alleen zien als u uw examennummer geeft. Ongeveer zes weken na het examen krijgt u een brief met de uitslag toegestuurd.

Vraag

Hoe vaak kan ik examen doen?

Antwoord

U kunt net zo vaak een examenonderdeel herkansen als u wilt, maar niet meer dan drie keer per jaar. Als u niet bent geslaagd voor een onderdeel (Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken) kunt u dus een herkansing doen. U kunt zich zelf aanmelden via het aanmeldformulier op de website van DUO.

Vraag

Kan ik inburgeren met een diploma Staatsexamen Nt2?

Antwoord

U kunt een diploma Staatsexamen Nt2 gebruiken om in te burgeren. U doet daarmee taalexamen op een hoger taalniveau dan het inburgeringsexamen: het inburgeringsexamen is op taalniveau A2 en de Staatsexamens Nt2 zijn op B1 en B2.

Wie bij het inburgeren gebruik maakt van zijn, eerder behaalde of toekomstige, diploma Staatsexamen Nt2, moet vanaf 1 januari 2015 ook nog apart examen doen in kennis van de Nederlandse maatschappij. Het huidige KNS-examen was de afgelopen jaren alleen verplicht bij inburgering met het inburgeringsexamen, maar wordt dus ook verplicht bij inburgering met een Staatsexamen Nt2.

Dat KNS-examen bestaat vanaf 1 januari 2015 uit twee delen: het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij, waarbij men vragen over Nederland beantwoordt op de computer, en het examen Oriëntatie op de arbeidsmarkt, waarbij men een gesprek voert over de bekendheid met de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van een portfolio.

Aan het Staatsexamen Nt2 verandert in het geheel niets; deelnemers aan de Staatsexamens Nt2 zullen zich net als voorheen voorbereiden op een examen dat qua inhoud en niveau aansluit bij opleidingen, arbeidsmarkt en het openbaar maatschappelijke leven. Inhoudelijk blijft het Staatsexamen Nt2 dus hetzelfde.

Meer informatie over de inburgeringsexamens vanaf 1 januari 2015 is te vinden op www.inburgeren.nl en op Rijksoverheid.nl.

Vraag

Kan ik een Staatsexamen Nt2 doen als ik geen legitimatie heb?

Antwoord

U kunt in principe geen Staatsexamen Nt2 doen als u geen geldige legitimatie hebt. Maar misschien is het mogelijk een oplossing te vinden. Daarvoor belt u met DUO: 050- 599 89 33.

Vraag

Hoe krijg ik een diploma?

Antwoord

U krijgt een diploma als u voor vier onderdelen van het Nt2-examen programma I bent geslaagd of voor vier onderdelen van het Nt2-examen programma II. Slaagt u voor minder dan vier onderdelen, dan krijgt u een certificaat. Als u later ook voor de andere onderdelen slaagt, kunt u de certificaten bij DUO inwisselen voor een diploma. U stuurt uw originele certificaten dan naar de Nt2-administratie, Postbus 30158, 9700 LK Groningen. U doet daar een briefje bij met uw naam, adres en uw ED-nummer. U doet er verstandig aan om dit per aangetekende post te doen. Ongeveer drie weken later ontvangt u dan per aangetekende post uw diploma.

Vraag

Ik ben een certificaat kwijt / een diploma kwijt. Kan ik een nieuwe krijgen?

Antwoord

U kunt een vervangend certificaat of diploma aanvragen bij DUO: nt2@duo.nl / 050-599 8933. Een vervangend diploma heet een 'Verklaring Afgelegd Examen' en heeft dezelfde waarde als het originele diploma.

Vraag

Hoe krijg ik een gewaarmerkte kopie van mijn diploma Nt2?


Antwoord

Een gewaarmerkte kopie kunt u krijgen bij de examenlocatie waar u Staatsexamen Nt2 hebt gedaan.

Houdt u rekening met de volgende tijden:

  • Amsterdam: donderdag tussen 11.00 - 15.00 uur
  • Zwolle: maandag, dinsdag en vrijdag tussen 11.00 - 15.00 uur
  • Eindhoven, Rijswijk en Rotterdam: maandag, dinsdag en woensdag tussen 11.00 - 15.00 uur.

Let op:

De examenlocatie Breda en Utrecht zijn inmiddels gesloten. Hebt u examen gedaan in een van deze locaties? Neemt u dan contact op met DUO: nt2@duo.nl / (050) 599 89 33.

Vraag

Mag ik een woordenboek gebruiken bij het examen?

Antwoord

Lezen

Tijdens het examen Lezen mag u maximaal drie woordenboeken gebruiken. Als u woordenboeken wilt gebruiken, moet u deze zelf meenemen. U mag tijdens het examen geen woordenboeken van andere kandidaten lenen. Ook mogen er geen briefjes, teksten of aantekeningen in het woordenboek zitten. U mag geen elektronische hulpmiddelen, zoals een digitaal woordenboek gebruiken.


Schrijven

Tijdens het examen Schrijven mag u maximaal drie woordenboeken gebruiken. Als u woordenboeken wilt gebruiken, moet u deze zelf meenemen. Woordenboeken die u niet mag gebruiken zijn het Van Dale Synoniemenwoordenboek, het Van Dale Spreekwoordenboek en het Van Dale Middelgroot Woordenboek. U mag tijdens het examen geen woordenboeken van andere kandidaten lenen. Ook mogen er geen briefjes, teksten of aantekeningen in het woordenboek zitten. U mag geen elektronische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een vertaalcomputer) gebruiken.


Spreken

Tijdens het examen Spreken mag u geen woordenboeken gebruiken.


Luisteren

Tijdens het examen Luisteren mag u geen woordenboeken gebruiken.

Vraag

Mag je het examen ook doen als je nog geen 18 jaar bent?

Antwoord

De examens staan open voor iedereen van zeventien jaar en ouder, ongeacht nationaliteit of opleiding. Personen jonger dan 17 jaar mogen het examen wel doen, maar moeten er rekening mee houden dat de examens zijn bedoeld voor volwassenen. De teksten en opgaven hebben betrekking op dagelijks leven, werk en opleiding van volwassenen. Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan DUO: nt2@duo.nl