Home
vragen-icoon
Over het Staats­examen Nt2
vragen-icoon
Wat is het Staatsexamen Nt2?

Wat is het Staatsexamen Nt2?

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) is het landelijke taalexamen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Zij kunnen met het Diploma Staatsexamen Nt2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Programma I en II

Met het diploma Staatsexamen Nt2 kunt u laten zien op welk niveau u de Nederlandse taal beheerst. Er zijn twee niveaus waarop u examen kunt doen: Programma I (taalniveau B1) en Programma II (taalniveau B2).

  • Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van woorden die zijn opgenomen in list Core en list General van het Frequency dictionary of Dutch (Tiberius & Schoonheim, 2004).
  • Programma II is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden. In Programma II spelen beschouwende en betogende teksten een belangrijke rol. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van woorden die zijn opgenomen in alle lijsten van het Frequency dictionary of Dutch (Tiberius & Schoonheim, 2004).

U hoeft niet eerst Programma I te doen en daarna pas Programma II. Het mag wel, maar dit is niet verplicht. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u past.

Examenonderdelen

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal bestaat uit vier onderdelen; Schrijven, Spreken, Lezen en Luisteren. Alle onderdelen worden op de computer gemaakt.

Voor elk examenonderdeel krijgt u een certificaat. Wanneer u alle vier de examenonderdelen heeft behaald, krijgt u het Diploma Staatsexamen Nt2.

Voor meer informatie per examenonderdeel en instructiefilms kijkt u op de pagina examenonderdelen.

Diploma Staatsexamen Nt2

Het Diploma Staatsexamen Nt2 is een startbewijs. In sommige gevallen kunt u het diploma gebruiken om een studie mee af te sluiten. Wanneer is een Diploma Staatsexamen Nt2 interessant voor u?

  • U wilt een opleiding volgen op mbo-, hbo- of universitair niveau. De opleiding vraagt een Diploma Staatsexamen Nt2 als bewijs van taalvaardigheid.
  • U hebt geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding, maar u wilt werken op mbo-, hbo- of universitair niveau.

Voor elk examenonderdeel krijgt u een certificaat. Wanneer u alle vier de examenonderdelen heeft behaald, krijgt u het Diploma Staatsexamen Nt2.

Voorlichtingsfilms

Kijk hier naar een introductiefilm over het Staatsexamen Nt2.

Kijk hier naar een film over de voorbereidingen op het examen.

Kijk hier naar een film over het verloop op de locatie waar u het examen maakt.