U bevindt zich op: HomeOnderwerpenWat zijn de Staatsexamens Nt2?

Wat zijn de Staatsexamens Nt2?

De Staatsexamens Nederlands als tweede Taal (Nt2) zijn examens Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van de Staatsexamens Nt2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.


Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid. De Staatsexamens Nt2 bestaan uit twee examenprogramma's waarvan er één moet worden gekozen: Programma I of Programma II.


Programma I (mbo-niveau)

Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op mbo-niveau of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau (bijvoorbeeld een vakopleiding mbo-3 bij een ROC). Het niveau van Programma I komt overeen met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).


Programma II (hbo- of universitair niveau)

Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau. Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).


Het is de bedoeling dat iemand, afhankelijk van zijn of haar opleidingsniveau, examen doet in Programma I óf II. Voor een hoger opgeleide die in werk of opleiding op zijn niveau wil functioneren, heeft het dus geen zin om eerst Programma I te doen.

Een examenprogramma bestaat uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Als een kandidaat voor alle vier examenonderdelen is geslaagd, krijgt hij het Diploma Nt2.

De inhoud en het niveau van de beide programma’s van het Staatsexamen Nt2 zijn vergeleken met het ERK en met het Referentiekader Taal en Rekenen (Commissie Meijerink). Uit het onderzoek is gebleken dat de ERK-niveaus B1 en B2, het niveau van Programma I en Programma II van het Staatsexamen Nt2, sterk vergelijkbaar zijn met de niveaus 2F en 3F van het Referentiekader Taal. In Nederland wordt ook gebruik gemaakt van het Raamwerk Nt2. De programma’s I en II zijn gelijk aan de niveaus B1 en B2 van het Raamwerk Nt2.


Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling van de Staatsexamens Nt2. Het CvTE stelt ook de inhoud van de voorbeeldexamens vast.

Cito en Bureau ICE maken de opgaven: Cito maakt de examenonderdelen Luisteren en Spreken. Bureau ICE maakt de examenonderdelen Lezen en Schrijven.

Cito verzorgt verder de training van de beoordelaars voor Spreken en faciliteert de beoordeling en uitslagverwerking voor Spreken. De examens Luisteren worden automatisch via de computer nagekeken. De controle van de uitslagverwerking vindt ook op het Cito plaats. Ook verricht Cito onderzoek om de kwaliteit van de Staatsexamens Nt2 te monitoren. Op de website van Cito vindt u een lijst van actuele onderzoeksrapportages.

Het CvTE laat een deel van zijn taken op het gebied van Nt2 uitvoeren door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zo verloopt de aanmelding van kandidaten voor de Staatsexamens Nt2 via DUO.

De informatievoorziening over de Staatsexamens Nt2 wordt verzorgd door het Steunpunt Staatsexamens Nt2/ITTA. Het Steunpunt Staatsexamens Nt2 maakt informatie beschikbaar via de Nieuwsbrief Staatsexamens Nt2, de brochure Adressenoverzicht cursussen en examentrainingen Staatsexamens Nt2, de website www.staatsexamensnt2.nl en via publicaties in tijdschriften en andere media.

Steunpunt Staatsexamens Nt2: info@staatsexamensnt2.nl / 020 525 3844.