Belangrijke veranderingen voor de inburgering in 2015

1 december 2014

 

Vernieuwd KNS-examen, óók voor inburgeraars met Staatsexamen NT2

 

Wie bij het inburgeren gebruik maakt van zijn diploma Staatsexamen NT2 moet vanaf 1 januari 2015 ook examen doen in kennis van de Nederlandse maatschappij. Het huidige KNS-examen is nu alleen verplicht bij inburgering met het inburgeringsexamen, maar wordt dus ook verplicht bij inburgering met een Staatsexamen NT2.

Dat KNS-examen wordt ook uitgebreider dan het nu is. Naast het onderdeel met vragen over Nederland op de computer komt er een gesprek over kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van een portfolio.

 
Dicky

Oriëntatie op de Arbeidsmarkt

Het kabinet wil dat inburgeraars (meestal de nieuwkomers) leren hoe zij aan een baan komen, zodat hun kans op werk wordt vergroot. Ter voor­bereiding op het examen over de arbeidsmarkt doen de inburgeraars ‘de arbeidsmarktmodule’; een serie activiteiten rond acht werkgerichte thema’s. Inburgeraars vormen zich een beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt en zetten ook al concrete stappen in die richting, zoals het schrijven van een sollicitatiebrief en het opstellen van een cv. De resultaten van de activiteiten worden genoteerd op voorgestructureerde formulieren, de ‘Resultaatkaarten’. Wie nog geen werk heeft, heeft hiermee meteen ook een loopbaanplanning gemaakt. Voor wie al werk heeft, is het portfolio gemakkelijk samen te stellen. De acht kaarten en benodigde bijlagen worden verzameld in het portfolio, dat naar DUO wordt opgestuurd. Daar controleert men of het in orde is. Vervolgens wordt men uitgenodigd voor een gesprek over de activiteiten aan de hand van het portfolio.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Het huidige KNS-examen gaat anders heten: het wordt Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), omdat het is geactualiseerd.

 
schema inburgering

Minder verschillen Staatsexamens NT2 en Inburgeringsexamen

Bij het inburgeringsexamen is intussen ook een taalexamen aangepast. De TGN, de telefonische Toets Gesproken Nederlands, is per 1 november 2014 vervangen door een examen Spreken dat met behulp van de computer wordt afgenomen. Door alle veranderingen lijken het inburgeringsexamen en de Staatsexamens NT2 in 2015 meer op elkaar dan voorheen. De wijze van afnemen is uniformer geworden en om te voldoen aan de inburgeringsplicht doet iedereen evenveel examens. Het belangrijkste verschil blijft het taalniveau: het Inburgeringsexamen is op A2 en de Staatsexamens NT2 zijn op B1 en B2.

Meer informatie is te vinden op www.inburgeren.nl

Pijl omhoog