Inburgering in 2015: Vernieuwd KNS-examen, óók voor inburgeraars met Staatsexamen NT2

9 april 2015

 

Inburgeraars die na 1 januari te horen hebben gekregen dat ze verplicht moeten inburgeren, moeten naast vier taalexamens ook het nieuwe KNS-examen doen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM, voorheen KNS) en het nieuwe examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Wel of geen KNS-examen doen?

Voor personen die verplicht inburgeren en die daarvoor een diploma van een Staatsexamen NT2 willen gebruiken betekent dit het volgende:

Werd de inburgeraar vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan hoeft hij alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Als hij slaagt, krijgt hij het diploma Staatsexamen NT2 en is hij ingeburgerd. Werd hij na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet hij naast de vier examenonderdelen van het Staatsexamen NT2 (spreken, schrijven, lezen, luisteren) nog de twee examenonderdelen van het nieuwe KNS-examen. Slaagt hij voor deze examens, dan krijgt hij het diploma Staatsexamens NT2 en het inburgeringsdiploma.

Hoe ziet het nieuwe KNS-examen eruit?

Het nieuwe KNS-examen bestaat vanaf 1 januari 2015 uit twee delen: het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij, waarbij men vragen over Nederland beantwoordt op de computer, en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, waarbij men een gesprek voert over de bekendheid met de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van een portfolio.

Inburgering 2015

Inburgeringsexamen

Staatsexamen NT2 Programma I

Staatsexamen NT2 Programma II

 • 1. 
  KNM-examen 
 • 1. 
  KNM-examen 
 • 1. 
  KNM-examen 
 • 2. 
  Arbeidsmarktmodule: portfolio + gesprek
 • 2. 
  Arbeidsmarktmodule: portfolio + gesprek
 • 2. 
  Arbeidsmarktmodule: portfolio + gesprek

Spreken A2

Spreken B1

Spreken B2

Luisteren A2

Luisteren B1

Luisteren B2

Lezen A2

Lezen B1

Lezen B2

Schrijven A2

Schrijven B1

Schrijven B2

Verandert er iets aan het Staatsexamen NT2?

Aan het Staatsexamen NT2 zelf verandert in het geheel niets; deelnemers aan de Staatsexamens NT2 zullen zich net als voorheen voorbereiden op een examen dat qua inhoud en niveau aansluit bij opleidingen, arbeidsmarkt en het openbaar maatschappelijke leven. Inhoudelijk blijft het Staatsexamen NT2 dus hetzelfde.

Moeten personen die willen naturaliseren het nieuwe examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt ook doen?

Personen die het inburgeringsexamen (taal en KNS) al hebben behaald in 2014 of eerder en in 2015 of later de naturalisatieaanvraag indienen, hoeven niet alsnog dit nieuwe examen te doen.

Er is een overgangsregeling voor personen die na 2014 gaan naturaliseren en voor 1 januari 2015 begonnen zijn met (de voorbereiding op deelname aan) het inburgeringsexamen in het kader van naturalisatie:

 • a. 
  Personen die op het moment van de naturalisatieaanvraag de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, zijn niet verplicht het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt te doen;
 • b. 
  Personen die zich vóór 1 januari 2015 voor het inburgeringsexamen (of een onderdeel daarvan) hebben aangemeld en het examengeld vóór 1 februari 2015 hebben betaald, zijn niet verplicht het nieuwe examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt te doen.

Het diploma Staatsexamen NT2 is vrijstellend voor naturalisatie, ook als dit behaald wordt in 2015 of later. Personen die in het kader van naturalisatie een diploma Staatsexamen NT2 hebben behaald, zijn niet verplicht de examens Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt te doen.

Meer informatie over de nieuwe inburgeringsexamens is te vinden op http://www.inburgeren.nl/examen-doen.html en op www.inburgeren.nl/ketenpartners, en in onderstaand document.