Staatsexamens NT2 in de ISK

1 juni 2015

 

Jonge nieuwkomers in Nederland werken aan hun toekomst

 

Jongeren van 12 tot 18 jaar die nieuw zijn in Nederland beginnen hun schoolcarrière vaak in een Internationale Schakelklas (ISK). In twee jaar tijd bereiden zij zich voor op doorstroom naar het voortgezet onderwijs of naar een beroepsopleiding. Het belangrijkste doel is in korte tijd zo veel mogelijk Nederlands leren. Een aantal van deze leerlingen doet aan het eind een Staatsexamen NT2. In dit artikel een beeld van wie die leerlingen zijn en hoe zij voorbereid worden op het examen.

 
Leerlingen ISK Leiden

Op de ISK in Leiden en in Gouda doet ongeveer één op de acht leerlingen een Staatsexamen NT2. Harold Raadman van ISK Leiden: ‘We bieden onze leerlingen zo veel mogelijk aan, maar je krijgt geen diploma op een ISK. Met het Staatsexamen NT2 kunnen leerlingen toch een officieel diploma halen, waardoor ze soms hoger kunnen instromen, naar een mbo 2/3 bijvoorbeeld in plaats van naar een Entreeopleiding.’ Sander de Jong, ISK-coördinator in Gouda, merkt op: ‘Een mooi bijkomend effect van de Staatsexamengroepen is dat het de ambities van leerlingen aanwakkert én dat je er het niveau van de hele ISK mee omhoog trekt. Ze werken toe naar een concreet doel, wat ze harder doet werken. En het bestaan van deze groepen zorgt ervoor dat leerlingen graag in deze klas willen komen.’

De leerlingen die een Staatsexamen NT2 doen, zijn meestal de oudere leerlingen, vanaf 15 jaar. Henriëtte Buijs, docent van de Programma-I-groepen op het ISK n Leiden vertelt over Pavel uit Polen, 18 jaar: ‘Pavel is intelligent, maar hij zit niet graag in de klas. Hij gaat straks de BBL-opleiding doen. Voor hem is het dus extra belangrijk dat hij het Staatsexamen NT2 haalt, want dan kan hij in niveau 2 instromen. Met een diploma op zak hoeft hij straks een jaar minder naar school.’

Oudere ISK-leerlingen hebben vaak al een paar jaar voortgezet onderwijs gehad of hebben zelfs al een middelbare school afgerond. Daardoor kunnen ze gemakkelijker een hoger taalniveau bereiken. Behalve onderwijservaring zijn leerbaarheid en ambitie van belang; de leerlingen moeten wel studie en werk op mbo-niveau of hoger aankunnen. Harold, docent in de Programma-II-klas, vertelt over Tanya, 17 jaar, uit Oekraïne: ‘Tanya heeft een Oekraïens diploma en wilde graag naar de Engelstalige kunstacademie in Den Haag, maar daar werd ze niet aangenomen. Ze probeert nu het diploma Staatsexamen NT2 te halen, zodat ze ook op een Nederlandstalige kunstacademie toelatingsexamen kan doen. Over Shirin, 17 jaar, uit Iran vertelt hij: ‘Shirin maakt een onzekere periode door en daardoor is ze extra gemotiveerd een diploma te halen. Ze steekt al haar energie in school en focust op haar toekomst.’

Warm contact met het mbo

 
Leerlingen

De begeleiding van de leerlingen houdt niet op na hun examen. Het ISK in Leiden heeft met het mbo afspraken gemaakt over doorstroom: leerlingen met een diploma kunnen soms hoger instromen. Harold Raadman: ’Het is geen keiharde garantie, maar mbo’s werken wel mee als leerlingen een diploma hebben.’ Ook in Gouda werkt men actief aan een goed contact met de opleidingen. Sander de Jong: ‘Opleidingen zijn soms een beetje huiverig om ISK-leerlingen op te nemen, omdat het om leerlingen gaat die nog veel taal bij moeten leren. Wij zorgen voor een warm contact met de mbo’s in de omgeving. Zij komen zelfs naar ons toe om hier de capaciteitentest bij de leerlingen af te nemen en we nemen samen het dossier van de leerlingen door. Je wilt toch iets uitleggen over je leerlingen aan het vervolgonderwijs.’

Zijn er nog meer redenen dan leeftijd, onderwijsachtergrond, leerbaarheid en ambitie om leerlingen een Staatsexamen NT2 te laten doen? Harold Raadman merkt op dat het diploma ook van nut kan zijn voor inburgering en werk zoeken: ‘Je kunt het diploma ook gebruiken om te voldoen aan je inburgeringsplicht. En mocht het niet lukken de opleiding af te maken, dan heb je toch een diploma in handen.’ En nog een heel ander argument: ‘Het is voor onze leerlingen überhaupt een waardevolle ervaring om het examen te doen. Wij gaan met ze mee naar Rotterdam, en dan zie je dat ze echt gespannen zijn: ze komen opeens in een serieuze toetssituatie terecht, omringd door volwassenen. Ze moeten zich legitimeren en aan strikte regels houden. Dit blijkt iedere keer weer veel indruk te maken.’

 

Voorbereiding

Hoe worden leerlingen voorbereid op het examen? In Gouda starten de Staatsexamen NT2-groepen in oktober met hun programma en doen ze in januari of juni examen. Naast de reguliere lessen krijgen de leerlingen extra lessen om het programma uit te breiden. Aan het eind krijgen de leerlingen een intensief programma van twee weken ter voorbereiding op het examen, met voorbeeldexamens en uitleg over het examen. In Leiden krijgen de leerlingen naast de reguliere lessen Nederlands ook twee uur examentraining. Begin april vindt er altijd een oefenexamen plaats, dat door zowel docenten als leerlingen heel serieus genomen wordt. Harold: ‘We bootsen zo goed als het kan een echte examensetting na, aan de hand van voorbeeldexamens. Als een leerling voor het proefexamen slaagt, betalen wij als school de helft van het bedrag van het officiële Staatsexamen dat de leerlingen in juni gaan afleggen.’