Hogeropgeleide vluchtelingen vinden hun weg met hulp van UAF

1 november 2015

 

Karlijn Tijink van de Stichting Vluchteling-Studenten UAF, vertelt over de begeleiding van midden en hoogopgeleide vluchtelingen naar studie, stage en hooggeschoold werk in Nederland.

 
een man die druk bezig is om te leren

Eén van de vluchtelingen die UAF begeleidt is Samer Al-Mubarek (34). Hij was arts in Irak en hij wil zijn beroep weer oppakken. UAF heeft hem begeleid bij het vinden van een geschikte taalschool voor het toewerken naar Staatsexamen NT2 programma II en het vinden van een meeloopstage bij een huisartsenpraktijk. Ook hielpen ze hem bij het leren van medisch Nederlands en bij de voorbereiding op de AKV-toets, een assessment voor buitenlandse artsen op taalniveau C1. Hijzelf heeft goede hoop op het vinden van een baan als huisarts in Nederland.

En na het behalen van een taaldiploma?

 
een man op het plattegrond

Karlijn: ‘UAF werkt nauw samen met een aantal taleninstituten die ook vaak een schakeljaar hebben. Dit is een soort laatste jaar van de middelbare school om aanstaande studenten voor te bereiden op de studie. In dat jaar krijgen ze een traject op maat: naast reguliere vakken als Nederlands, Engels en wiskunde krijgen ze ook bijvoorbeeld vakken als natuurkunde, biologie en scheikunde, als dat nodig is of om kennis op te frissen. Vooral voor degenen die al wat langer geleden hebben gestudeerd kan dat goed zijn’.

Een kwart van de vluchtelingen gaat naar mbo 3 of 4. Karlijn: ‘Soms is een Staatsexamen NT2 Programma I genoeg. Een studie op hbo- of wo niveau is niet altijd haalbaar, ook al heeft men eerder een diploma gehaald op dat niveau. Door factoren als stress, PTSS of een onzekere situatie in een AZC gaat het leren vande taal soms niet snel genoeg en dan is een studie op mbo-niveau een oplossing. Maar ook dan gaat het studeren niet altijd vanzelf. Karlijn: ‘Voor studenten ouder dan 30 is een mbo-studie niet altijd makkelijk. Het leeftijdsverschil met 16-jarigen is groot, waardoor ze vaak niet worden aangenomen voor een BOL-traject. En in een BBL-traject is het moeilijk een betaalde baan te vinden. Bovendien vervalt de studiefinanciering boven de 30.’

Geneeskunde of international business management?

Hoe zijn de kansen voor hoger opgeleiden uit het buitenland? Karlijn meldt: ‘Dat verschilt per sector. De IT is een heel goede sector, veel cliënten hebben binnen een paar weken na hun afstuderen al een baan op hbo-niveau. Ook met bedrijfseconomie en accountancy heb je veel kans op een baan op niveau. Maar niet iedereen vindt dezelfde baan als die men in het land van herkomst had. Afgestudeerde artsen worden bijvoorbeeld vaker huisarts, bedrijfsarts of verpleegarts dan chirurg. En sommige opleidingen zij zo populair dat de concurrentie heel groot is, zoals conservatorium, grafische vormgeving, een universitaire studie Frans of Engels en international business management. Met een studie in die richting heb je een minder goed toekomstperspectief’.

 
een vrouw met een dik boek in handen kijkt naar de camera

De Somalische Amino Ali Obead is met hulp van UAF begonnen aan de mbo-opleiding niveau 4 voor apothekersassistente. Zij had de droom een internationaal georiënteerde opleiding op hbo-niveau te doen, maar is nu blij met de concrete baanmogelijkheden die een mbo-studie biedt.

Ook de 29-jarige Serkon Heno uit Syrië is blij met de ondersteuning vanuit het UAF. Hij was advocaat in Syrië en heeft als doel in te stromen bij de studie Rechten. Met een intensieve taalcursus brengt hij nu zijn taal op niveau.

 

Naar een diploma

Het verhaal van Samer staat niet op zichzelf. Het UAF begeleidt momenteel tussen de 3000 en 4000 vluchtelingen. Karlijn Tijink: ‘Ongeveer driekwart van de vluchtelingen bij UAF stroomt uit naar hbo of universiteit. UAF is opgezet om hoogopgeleide vluchtelingen op hun eigen niveau verder te laten studeren en om te voorkomen dat zij in de schoonmaak of een fabriek belanden. Wij begeleiden daarom niet naar het inburgeringsexamen, want dat biedt niet genoeg om te kunnen gaan studeren. Bovendien stopt de DUO-lening zodra iemand examen doet, dus ook als dat een inburgeringsexamen is. Bij ons werkt iedereen toe naar een diploma Staatsexamen NT2.’