NT2-lessen in het asielzoekerscentrum

1 november 2015

 

‘Zet mensen op het juiste spoor, dan rollen ze wel door.’

 

Vluchtelingen die nog in een AZC verblijven maar al wel een verblijfsstatus hebben, kunnen beginnen met inburgeren. De lessen worden verzorgd door NT2-docenten van COA met ervaring in het werken met vluchtelingen. De succesfactoren, volgens NT2-docente Nancy Kreugel van AZC Oisterwijk: ‘Geef zo snel mogelijk les en zorg voor goede NT2-docenten met kennis van de doelgroep. Vrijwilligers kunnen daarbij een ondersteunende rol spelen. En zorg ervoor dat vluchtelingen al heel in het begin een goed beeld krijgen van hun eigen mogelijkheden en welke trajecten er zijn. Als ze aan het begin op het juiste spoor zitten, dan rollen ze wel door.’

Hoe zien de lessen op een AZC eruit?

Nancy: ‘We willen de mensen zo snel mogelijk laten beginnen met de lessen. Wie (nog) geen vergunning heeft, volgt een oriëntatieprogramma voor heel basaal Nederlands om je te kunnen redden in een winkel of bij de dokter. Zodra iemand een vergunning (verblijfsstatus) heeft kan hij beginnen met inburgeren. We hebben een programma ‘Voorbereiding op inburgering’ met taallessen, een training Kennis van de Nederlandse Maatschappij en persoonlijke begeleiding. Hierin krijgen ze de kennis die je nodig hebt als je een woning krijgt in een gemeente: de eigen verantwoordelijkheid, meedoen in de samenleving, wonen, gezondheidszorg, werk en inkomen. Op het moment dat iemand een woning krijgt aangeboden heeft hij dus al een goede basis. Gemeenten plukken daar nu de vruchten van.’

Hoe krijg je mensen op het goede spoor?

In de eerste plaats door te werken op niveau. De conversatielessen vinden plaats in niveaugroepen, die worden samengesteld op basis van een leerbaarheidstoets. Maar mensen werken ook zelfstandig en op de computer. Nancy: ‘Als ze zelfstandig mogen werken op hun eigen niveau, gaan mensen die geschikt zijn voor het Staatsexamen NT2 als een trein, die zie je echt opbloeien. Zij stellen vragen en dan denk je, die komen er wel. Zij volgen het boek voor hogeropgeleiden en gaan echt hard. Voor taal bieden wij de basis, van A0 naar A1. We geven een cursus van negen weken met drie keer per week drie uur les en toetsen daarna het spreekvaardigheidniveau. De meesten zijn goed op weg naar A1 in die drie maanden, sommigen zitten dan al richting A2. De stap naar het niveau van het Staatsexamen NT2 kunnen ze bij ons nog niet maken. Nieuwkomers die een opleiding willen gaan volgen en dus het Staatsexamen NT2 moeten doen wordt geadviseerd zich aan te melden bij een goede taalcursus, bijvoorbeeld aan een universiteit of bij het UAF.’

Nancy vertelt over een Syrische jongen in haar les: ‘Hij was voetballer in het nationale elftal. In Syrië was hij gestart met een universitaire opleiding, maar hier werd zijn opleiding op havoniveau gewaardeerd. Nu heeft hij via het UAF eerst een Staatsexamen NT2-cursus gedaan en een mbo-3 opleiding, en daarna via de KNVB een trainerscursus. Hij traint nu de voetbaljeugd. Ontzettend vriendelijke, aardige jongen. Die vindt z’n weg wel.’

 

Goede begeleiding

Ook goede begeleiders zijn van belang. Binnen de opvanglocatie wordt gewerkt met eigen NT2-docenten, getraind door COA zelf. Nancy: ‘Kennis over de doelgroep is enorm belangrijk. Wij als COA-personeel zijn experts op het gebied van opvang van mensen uit andere culturen die pas recent naar Nederland zijn gekomen, uit Syrië en Eritrea. De casemanager doet de persoonlijke begeleiding. Mensen kunnen vaak zelf niet goed inschatten hoe het vervolg eruit zal zien. De casemanager heeft de taak goed duidelijk te maken wat de vervolgstudie van iemand vraagt, wat het niveau inhoudt en hoe zo’n traject loopt. En dat is bij iedereen weer anders.’