Studeren in Nederland: hoe bereid ik me voor op mijn studie?

1 november 2015

 

‘Even je studie weer oppakken’ of ‘meteen afstuderen’ is er vaak niet bij voor vluchtelingen die in Nederland willen studeren of hun opleiding hier willen voortzetten. Voor verreweg de meeste vluchtelingen duurt het langer dan een jaar voordat ze in Nederland daadwerkelijk kunnen gaan studeren.

Diplomawaardering

 
leerlingen die aandachting luisteren naar de docent

Diploma’s uit het land van herkomst komen vaak niet (volledig) overeen met de Nederlandse certificering. Wie wil studeren in Nederland en al een diploma of een bewijs van overgang heeft kan bij IDW een diplomawaardering of indicatie onderwijs aanvragen. Een onderwijsinstelling betaalt hier in veel gevallen de kosten van. Bij een ONA-examen is diplomawaardering gratis.

Bewijs van taalvaardigheid

Universiteiten, hogescholen en ook veel beroepsopleidingen eisen een diploma Staatsexamen NT2 als bewijs van voldoende taalvaardigheid. Het Staatsexamen NT2 is het enige landelijk erkende diploma van taalvaardigheid voor een studie op mbo-niveau 3 of 4 (Programma I) of hbo/universiteit (Programma II).

Een taalcursus vinden

Voorbereiden op het Staatsexamen NT2 kan bij verschillende taalscholen en universiteiten. Een aantal hogescholen en één universiteit biedt een specifiek taal- en schakeltraject, waarin niet alleen taal maar ook andere vakken als wiskunde en Engels op het programma staan.

Aandachtpunten

Aanstaande studenten moeten er rekening mee houden dat dit schakeljaar niet onder de reguliere studiefinanciering valt. Financiële ondersteuning vanuit UAF is soms echter mogelijk. En goed om te weten: het niveau van een Staatsexamen NT2 is een startniveau. Daarna zal men nog veel taal bij moeten leren.

Diplomawaardering

Een diplomawaardering kan digitaal worden aangevraagd via het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW). Dit is het gezamenlijke digitale loket van SBB en EP-Nuffic, dat alle aanvragen voor diplomawaardering verwerkt: http://www.idw.nl/.

Adressen taalscholen

De Brochure Staatsexamens NT2 geeft een overzicht van adressen van taalscholen. Exemplaren van deze informatiebrochure, ook meerdere exemplaren voor verspreiding onder belangstellenden, zijn gratis te bestellen via info@itta.uva.nl. Het adressenoverzicht is ook te vinden op www.staatsexamensnt2.nl.

Vragen? Advies nodig?

Hebt u een vraag over de Staatsexamens NT2 of wilt u advies? Met al uw inhoudelijke vragen kunt u terecht bij ITTA/Steunpunt Staatsexamens NT2: info@itta.uva.nl / 020 – 525 38 44.

Specifieke informatie over aanmelden, betalen, certificaten of het diploma NT2 kunt u vinden op de website van DUO: www.duo.nl. DUO is verder te bereiken via: nt2@duo.nl / 050 - 599 89 33.