Aantal deelnemers Staatsexamens NT2 in 2015

11 juli 2016

 

In 2015 zijn er 27.292 Staatsexamens NT2 afgenomen. Het grootste deel daarvan werd gevormd door examens Programma II: 14.804. Programma I werd 12.488 keer afgenomen.

 
aantal afgenomen Staatsexamens NT2
 

Programma I

Programma II

Totaal

2010

27.330

23.000

50.330

2011

39.750

27.800

67.550

2012

49.191

27.852

77.043

2013

30.876

20.107

50.983

2014

17.474

17.026

34.500

2015

12.488

14.804

27.292

Het aantal deelnemers aan de Staatsexamens NT2 bedroeg in 2015 bijna 9000. Kandidaten doen natuurlijk examen in meerdere onderdelen (Spreken, Schrijven, Lezen en Luisteren) en er zijn kandidaten die een of meer herkansingen deden. Daarom is het aantal deelnemingen (zie hierboven) vele malen groter.

 
aantal unieke kandidaten Staatsexamens NT2
 

Programma I

Programma II

Totaal

2010

9.756

7.965

17.721

2011

13.743

9.694

23.437

2012

16.126

9.494

25.620

2013

10.118

6.661

16.779

2014

5.186

4.743

9.929

2015

4.183

4.577

8.760

Vergelijking aantal deelnemers door de jaren heen

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de Wet Inburgering en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs gewijzigd. Dit heeft vooral gevolgen gehad voor de bekostiging van de cursussen NT2 en in het bijzonder de opleidingen die voorbereiden op de Staatsexamens NT2. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld dat nieuwkomers vanaf 1 januari 2013 hun cursus en examen zelf moeten betalen. Ook geldt vanaf dat moment een verhoogde deelnemersprijs voor de Staatsexamens NT2. Na jaren van flinke groei is er daardoor vanaf 2014 een sterke afname te zien in de deelnemersaantallen.

N.B. Voor vluchtelingen gelden andere regelingen met betrekking tot bekostiging.

Nieuwe groepen deelnemers

Er is naast afname van examendeelname onder oud- en nieuwkomers wel een zekere groei geweest onder groepen waarop de wetswijzigingen minder effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn zelfstandig inschrijvende deelnemers die willen instromen in mbo- of hbo-opleidingen of die een hogere positie op de arbeidsmarkt ambiëren. Ook melden zich veel arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa met een middelbare of hogere opleidingsachtergrond. Veel kandidaten uit die groepen hebben zelfstandig cursussen ingekocht. Recentelijk zien we ook toename van deelname door vluchtelingen.

Wilt u meer lezen over wie de deelnemers aan de Staatsexamens NT2 zijn? Lees dan het artikel Staatsexamens NT2. Deelname, resultaten en kenmerken van kandidaten.

Pijl omhoog