Resultaten slagingspercentages Staatsexamens NT2

11 juli 2016

 

Vanaf 2013 is het aantal geslaagden voor de Staatsexamens NT2 toegenomen. Dit geldt voor zowel Programma I als Programma II.

Toelichting bij onderstaande tabellen

De resultaten op Programma I werden gemiddeld elk jaar iets lager in de periode 2010 - 2012. Vanaf 2013 is er een toename van het aantal geslaagden. Een mogelijke verklaring voor die ontwikkeling is de verandering van de wet Inburgering en het beleid met betrekking tot de gemeentelijke cursussen.

Cursisten die in het kader van de Inburgering aan cursussen voor de Staatsexamens NT2 deelnamen, werden hiervoor gefinancierd. Zo ook voor deelname aan het examen, ongeacht de uitkomst van het examen. Het is zeer waarschijnlijk dat er ook cursisten aan de examens deelnamen die er nog niet aan toe waren of het vereiste niveau zeker nog niet bereikt hadden. Sinds 1 januari 2013 dienen nieuwkomers op eigen kosten in te burgeren en kan dit niet meer vanuit gemeentelijk budget. (Voor asielgerechtigden gelden andere regelingen.)

Bij Programma II zijn de resultaten over het algemeen hoger dan bij Programma I. Ook zien we dat de slagingspercentages van alle onderdelen vanaf het jaar 2013 zijn toegenomen. De resultaten op Luisteren waren enkele jaren op een lager niveau dan de andere vaardigheden, maar dat is in 2013 veranderd.

Resultaten Staatsexamens NT2 2010-2015

 
Slagingspercentages Staatsexamen NT2 Programma I 2010-2015 (B1/2F)
 

Lezen

Schrijven

Luisteren

Spreken

2010

58

58

51

66

2011

59

53

47

65

2012

53

52

47

63

2013

61

57

59

69

2014

59

66

58

71

2015

70

65

65

65

 
Slagingspercentages Staatsexamen NT2 Programma II 2010-2015 (B2/3F)
 

Lezen

Schrijven

Luisteren

Spreken

2010

72

67

64

81

2011

73

69

64

84

2012

65

68

66

82

2013

76

74

76

87

2014

70

81

75

84

2015

71

76

75

76

Pijl omhoog