Waarom zou ik Nederlands leren, mijn opleiding is toch in het Engels?

8 juni 2017

 

Steeds meer studies aan Nederlandse universiteiten en hogescholen bieden onderwijs aan in het Engels. Voor buitenlandse studenten die goed Engels spreken is dat een uitkomst. Zij lijken zich met alleen Engels wel te kunnen redden in hun studie, en ook op straat. Waarom zouden zij nog Nederlands leren? Hoe belangrijk is Nederlands op de werkvloer?

In Nederland wordt een groeiend aantal studies in het Engels gegeven: 66% van de masteropleidingen aan de universiteiten en 25% van de masteropleidingen aan hogescholen is volledig Engelstalig. Niet geheel onlogisch; het Engels is immers de taal waarin men internationaal publiceert en communiceert. Ook buiten de collegezalen lijken anderstalige studenten zich gemakkelijk te redden met het Engels. Bestel je in Amsterdam een biertje op het terras, dan is een veelgehoord antwoord: ‘Okay, I’ll be right back.

Integreren op de werkvloer

examen afleggende kandidaten

Ad Verbrugge, voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederlands vindt dit een ontwikkeling die we kritisch moeten blijven volgen: ‘Het onderwijs is een markt die zich te veel richt op het Engels en het binnenhalen van internationale studenten. Het hoger onderwijs zou zich juist moeten richten op het voorbereiden van studenten op hun toekomstige werkveld en meer aandacht moeten hebben voor de vertaalslag van theorie naar de praktijk op hun toekomstige werkvloer. Voor een groot deel van de studenten zal die praktijk namelijk Nederlandstalig zijn.’ Goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is nodig om goed te kunnen integreren in Nederland. ‘Wat mensen zich niet realiseren,’ aldus Verbrugge, ‘is dat anderstaligen anders met gebrekkig Nederlands op de arbeidsmarkt terecht komen. Dit plaatst hen op achterstand. Een Diploma Staatsexamen Nt2 zou hierin een rol kunnen spelen.‘ Onderwijsredacteur van het NRC Maarten Huygen deelt de mening van Verbrugge: ‘Ik ben niet tegen Engelstalige opleidingen als het internationale element iets toevoegt aan de studie. Maar de meeste studenten zullen later hun werk in het Nederlands moeten doen met Nederlandstalige collega’s en klanten. Daar sta je dan met je Engelse vaktaal en manier van praten.’

Nederlands op een hoger niveau

Verbrugge: ‘Taal is belangrijk voor menselijk contact, zowel tijdens het studeren als op de werkvloer. We moeten voorkomen dat we anderstaligen de boodschap geven dat ze er met wat ‘brabbelen’ ook wel komen.’ Van inburgeraars verwachten we dat zij de Nederlandse taal beheersen, dit zouden we ook mogen verwachten van internationale studenten of wetenschappers die in Nederland zullen blijven wonen en werken. Een Diploma Staatsexamen Nt2 kan hen helpen beter te integreren in de Nederlandse samenleving en op de werkvloer. Het Staatsexamen Nt2 toetst de taalvaardigheid in situaties die betrekking hebben op het dagelijks leven, maar juist ook op het werk en de opleiding. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren – het adviesorgaan van de Taalunie – pleit ook in zijn notitie (september 2016) voor een sterkere positie van het Nederlands in de wetenschap en het hoger onderwijs. Er moet meer ruimte komen voor studenten om de taalvaardigheid te ontwikkelen, vindt de Raad. Voor Nederlandstalige studenten, maar zeker ook anderstalige studenten.

Wees welkom: een laagdrempelig taalaanbod

Het Nuffic-rapport Welkom, aan het werk! (2016) dat is verschenen naar aanleiding van het programma Make it in the Netherlands noemt snel beginnen met het leren van de taal als succesfactor bij het vinden van een baan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hogescholen en universiteiten hebben al initiatieven getoond om gratis cursussen Nederlands aan te bieden aan eerstejaarsstudenten. Ook open online cursussen (MOOC) blijken een groot succes. De toegankelijkheid van dit soort initiatieven maakt het voor anderstalige studenten aantrekkelijker om een start te maken met het leren van het Nederlands.