Facet: De nieuwe jas voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal

10 augustus 2017

 

Vanaf 1 januari 2018 zullen de Staatsexamens Nt2 worden afgenomen met een nieuw examenprogramma.

De examens veranderen inhoudelijk niet, op het luisterexamen na. Kandidaten krijgen dezelfde soort opgaven en teksten. Voor lezen, bijvoorbeeld, blijven de leesteksten gewoon op papier en worden alleen de vragen op de computer getoond. Ook de manier waarop kandidaten door het examen navigeren is onveranderd. Alleen de ‘jas’ is anders: de schermen waarop opgaven getoond worden, zien er iets anders uit: moderner en toegankelijker.

Veranderingen bij Luisteren

Vanaf 2018 mogen kandidaten nog altijd maar één keer luisteren, maar ze mogen dan zelf bepalen hoeveel tijd ze willen gebruiken voor het beantwoorden van de vraag. Het volgende fragment start pas als ze naar de volgende vraag doorklikken. Daar aangekomen krijgen ze eerst weer tijd om de vraag te lezen, waarna het luisterfragment automatisch start.

Vanaf 1 januari 2018 zullen er ook video-opgaven in het examen zitten, waarbij meerkeuzevragen gesteld worden. We beginnen voorzichtig met in het eerste jaar slechts enkele video-opgaven per luisterexamen. Als het bevalt, dan streven we op termijn naar een evenredige verdeling van opgaven met en zonder beeld.

Digitale oefenexamens

Een groot voordeel van Facet is dat kandidaten met het systeem kunnen oefenen via http://oefenen.facet.onl. Vanaf eind oktober kunnen kandidaten daar opgaven van de staatsexamens zien exact zoals ze die ook in de examenzaal te zien krijgen.