Een nieuwe digitale omgeving voor de examens: Facet

5 december 2017

 

Het ministerie van OCW heeft een digitale tool, Facet, laten ontwikkelen voor het afnemen van examens. In het voortgezet onderwijs wordt daar al voor veel examens gebruik van gemaakt en vanaf 2018 is het mogelijk om de Staatsexamens Nt2 in Facet af te nemen. José Bakx, manager Staatsexamens Nt2, licht de veranderingen in de afname van de examens toe.

 
José Bakx

Wat gaat er veranderen voor de Staatsexamens Nt2?

‘De inhoud van de Programma’s I en II en de doelstellingen van de examens veranderen niet. Alleen de digitale omgeving, het programma dat gebruikt wordt om het examen af te nemen, ziet er anders uit.’ ‘Daarnaast gaan we vanaf 2018 voor het eerst in het Luisterexamen ook gebruikmaken van een aantal videofragmenten met ongeveer 10 opdrachten. Deze videofragmenten ondersteunen de luisterteksten, maar de taak is nadrukkelijk gericht op het testen van de luistervaardigheid.’

‘De kandidaten krijgen voor de start van elke vaardigheid een instructiefilmpje te zien waarin we uitleggen hoe ze het examen in Facet doorlopen. Bijvoorbeeld waar ze moeten klikken om naar een volgende vraag te gaan, waar ze een overzicht zien van de beantwoorde vragen en hoe bepaalde hulpmiddelen ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld een letterplankje bij Schrijven. Daarnaast krijgen ze specifieke instructie voor de vaardigheid waarin ze examen doen. Dit is bijvoorbeeld hoe lang het examen duurt, uit hoeveel delen het examen bestaat en hoeveel opdrachten het bevat. Een samenvatting van deze vier instructiefilmpjes hebben we ook op onze website geplaatst, zodat kandidaten ook daar kunnen zien wat hen te wachten staat als ze examen gaan doen.’

Wat betekent dit voor de kandidaten?

‘Een groot voordeel van Facet is dat kandidaten kunnen oefenen in een omgeving die gelijk is aan de afnameomgeving van de echte examens. Ze kunnen op de oefensite van Facet de oefenexamens zelfstandig maken. Het doel van die oefenomgeving is dat kandidaten vertrouwd raken met Facet, zodat ze op het moment van een echt examen bekend zijn met het digitale programma. Ook voor docenten is het zinvol om zelf een keer, of met een groep cursisten, te kijken naar die oefenexamens.’

Worden de antwoorden ook beoordeeld?

‘Aangezien het een oefenomgeving betreft, is het niet mogelijk om een beoordeling en een score te geven. Wel worden de beoordelingsvoorschriften opgenomen zodat kandidaten zelf hun lees- en luisterexamen kunnen nakijken. Het is dus voor kandidaten van belang dat ze hun eigen antwoorden noteren. Bij de spreekexamens kunnen de kandidaten wel antwoorden, maar er wordt niets opgenomen. Ze kunnen natuurlijk wel zichzelf opnemen, bijvoorbeeld met een mobieltje.’

‘De inhoud van de oefenexamens bestaat uit de papieren voorbeeldexamens die omgezet zijn in een digitale versie. In de oefenomgeving hebben we nu voor Programma I en II een compleet examen opgenomen. We hopen volgend jaar meer voorbeeldexamens in de oefenomgeving van Facet te plaatsen. Via onze website, nieuwsbrief en Facebookpagina zullen we het veld op de hoogte houden.’

Nog een laatste tip?

‘Om de oefenexamens goed te kunnen afspelen, is het noodzakelijk om Google Chrome te gebruiken in een beeldschermresolutie van minimaal 1280 x 1024.’

Verschenen in Nieuwsbrief 40 – december 2017