Nieuwe voorbeeldexamens Programma I beschikbaar

17 april 2018

 

De nieuwe voorbeeldexamens voor de Staatsexamens Nt2 bij Programma I 2017 zijn verschenen. U bestelt de map via Cito.

Met de voorbeeldexamens krijgen docenten en hun cursisten een beeld van de taken en inhoud van de Staatsexamens Nt2. De voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. De complete set bestaat uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en cd’s voor de onderdelen Luisteren en Spreken.

Bestel de nieuwe voorbeeldexamens bij Programma I via het Bestelformulier Voorbeeldexamens Nt2.

Pijl omhoog