Grondlegster Staatsexamens Nt2 overleden

26 april 2018

 

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat de grondlegster van de Staatsexamens Nt2, Anne-Mieke Janssen-van Dieten, is overleden. Zij was een taalwetenschapper in hart en nieren en bovenal een Nt2’er, zoals ze zichzelf noemde.

Anne-Mieke Janssen

Snelle ontwikkeling

In 1991 kreeg Anne-Mieke van de toenmalige minister van Onderwijs, Jo Ritzen, de opdracht om vanaf juni 1992 examens Nederlands als tweede taal te kunnen afnemen. Een ongekende prestatie, als je bedenkt dat Cito en Bureau-ICE niet alleen examens dienden te ontwikkelen en pretesten, maar ook alles daaromheen tot in de puntjes afgestemd moest worden zoals aanmeldprocedures, afnamelocaties, beoordelaarstrainingen, informatievoorziening, overleg met de IBG (het huidige DUO) etc. Anne-Mieke hield niet van half werk en legde voor iedereen, maar ook voor haarzelf, de lat hoog. De doelgroep voor wie ze de examens ontwierp, had recht op examens die civiel effect zouden hebben.

Doel en doelgroep

Anne-Mieke hamerde op het feit dat de Staatsexamens Nt2 niet zozeer uitgingen van niveauverschillen, maar gebaseerd waren op inhoudelijke verschillen die afgeleid zijn van de verschillen in doelen en doelgroepen. Vandaar dat we spreken over Programma I en II voor respectievelijk mbo en hbo/universiteit. Na de invoering van het Common European Framework of References (vertaald in het Europees Referentiekader, het ERK), waarin de taalniveaus van A1 t/m C2 zijn beschreven, zijn de Staatsexamens Nt2 later toch gelinkt aan die niveaus. Niet geheel conform de uitgangspunten van Anne-Mieke...

Functionele taken

Het toetsen van de taal via functionele en communicatieve taken was vernieuwend. Het was een principe dat Anne-Mieke ook doorvoerde in haar onderwijs aan anderstaligen en waarmee ze haar studenten doordrenkte. Alleen maar nutteloze rijtjes leren, zonder enige relatie met de dagelijkse praktijk waarin je de taal moet gebruiken, was uit den boze.

Startkwalificatie

Een ander belangrijk uitgangspunt van Anne-Mieke was het feit dat een diploma voor het Staatsexamen een startkwalificatie is. Een Nt2-leerder is nog niet klaar met het verwerven van het Nederlands als hij zijn diploma behaald heeft, maar hij kan er wel mee aantonen waartoe hij in staat is in het Nederlands.

Gedachtegoed wordt voorgezet

En zo heeft Anne-Mieke vele taalwetenschappers en docenten Nt2 met haar uitgangspunten opgevoed. En bestaat er gelukkig een stoet van opvolgers die handelen vanuit haar gedachtegoed. De Staatsexamens bestonden in 2017 al 25 jaar. Mede dankzij Anne-Mieke.