‘Ik kan mijn ideeën beter uitleggen en durf te spreken in werkgroepjes’

28 juni 2018

 

Naar een concert van Katy Perry en examens oefenen met een UAF studentmentor

Wegwijs worden op de nieuwe school of universiteit, toewerken naar je Staatsexamen Nt2 en een plekje vinden in het Nederlandse studentenleven. Ze krijgen hierbij steun van professionals van het UAF, maar kunnen daarnaast ook gekoppeld worden aan een vrijwillige studentmentor. Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF startte in 2016 het project Refugees@campus en inmiddels zijn er zo’n 450 mentorkoppels gevormd.

 
een man en een vrouw met een fiets kijken door een lijst naar de camera

Durf hebben en oefenen

Vluchtelingstudenten in een schakeljaar bereiden zich voor op het Staatsexamen Nt2. Daarnaast volgen ze vakken als wiskunde en Engels en werken ze aan studievaardigheden. ‘De studenten hebben allemaal een studentbegeleider van het UAF’, vertelt Sahar Jahish, communicatieadviseur voor Refugees@campus, ‘Een studentmentor biedt extra ondersteuning en kan helpen bij het wegwijs maken op de onderwijsinstelling, maar ook bij het verbeteren van studievaardigheden of het oefenen van voorbeeldexamens’, aldus Sahar. ‘Ik zal niet beweren dat de studenten hun Staatsexamen Nt2 halen, omdat zij een studentmentor hebben, maar oefenen en praten met een mentor draagt wel bij aan het zelfvertrouwen dat nodig is om je examens te maken.’

Je mond opentrekken

Uit evaluatie van Refugees@campus (UAF, maart 2018) komt sterk naar voren dat mentees een vooruitgang ervaren wat betreft hun zelfvertrouwen bij spreken en daardoor meer in gesprek gaan. Sahar: ‘Vluchtelingstudenten zijn veelal een traditionele manier van onderwijs gewend. Een hoogleraar staat enorm hoog in aanzien en je zult nooit twijfelen aan datgene wat hij vertelt. In Nederland is dat anders, hier wordt het juist gestimuleerd om kritisch te zijn en je mond open te trekken.’ Zo gaf een van de mentees aan beter zijn ideeën uit te kunnen leggen en meer durfde te spreken in werkgroepjes, omdat hij dit zo vaak had geoefend met zijn mentor.

Geëngageerde kanjers

‘Onze mentoren zijn echte kanjers’, vertelt Sahar trots. ‘Ze zijn maatschappelijk geëngageerd en de koppels ondernemen allerlei activiteiten. Zo zijn we laatst naar het concert van Katy Perry geweest. Vaak zie je dat er mooie vriendschappen ontstaan tussen mentor en mentee.’

‘Onze studenten hebben doorzettingsvermogen en werken hard om hun dromen te kunnen realiseren, maar contact maken met Nederlandstalige studenten is soms moeilijk. Een studentmentor kan dan hulp bieden.’ vertelt Sahar verder. ‘Het UAF ziet een studentmentor als grote meerwaarde op hun werk, naast de begeleiding die de vluchtelingstudent van zijn studentbegeleider krijgt. Een studentmentor is altijd een ouderejaarsstudent, iemand die de weg weet op de campus en hoe studeren in Nederland werkt.’

 

Studentmentoren en mentees worden gekoppeld op basis van enkele achtergrondgegevens. Voorwaarde is dat beide aan dezelfde onderwijsinstelling studeren en liefst in dezelfde studierichting. Aspirant-studentmentoren maken kennis met het werk van UAF en volgen een interculturele communicatietraining. Na drie maanden is er een intervisiebijeenkomst, waar ruimte is voor het delen van ervaringen en het uitwisselen van tips. Mentoren ontvangen tevens een getuigschrift voor hun CV.

Meer informatie: www.uaf.nl/studentmentoring