Van inburgering tot naturalisatie: wat is het Diploma Staatsexamen Nt2 waard?

28 juni 2018

 

De weg in een doolhof van wet- en regelgeving

Stel, je hebt een Diploma Staatsexamen Nt2: kun je dan een Nederlands paspoort aanvragen of moet je meer diploma’s laten zien? Wat is eigenlijk het verschil tussen inburgeren en naturaliseren? Hoog tijd om een aantal vragen over inburgering en naturalisatie aan deskundigen voor te leggen. Marion van der Laan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Mohammed El Hamdaoui van Dienst Uitvoering Onderwijs geven tekst en uitleg.

 
paspoort

Wat is het verschil tussen inburgeren en naturaliseren?

Inburgeren betekent het leren van de Nederlandse taal en leren hoe Nederlanders wonen en werken. Als je inburgert, dan moet je een inburgeringsexamen doen. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling); voor hen is inburgeren verplicht [1]. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Als je vijf jaar legaal in Nederland woont en verblijft, dan is het mogelijk om te naturaliseren. Iemand die genaturaliseerd is, krijgt een Nederlands paspoort en heeft stemrecht [2] . Naturalisatie is niet verplicht, het is een vrije keuze.

Als iemand inburgeringsplichtig is, welke examens zijn dan verplicht?

Marion: ‘Iedereen die vanaf 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is geworden, moet naast de vier taalonderdelen (op inburgeringsniveau of op Staatsexamen Nt2 niveau [3]) ook de examens Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) maken. Als iemand vanaf 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig is geworden, dan moet diegene naast de zes examenonderdelen ook een traject volgen dat leidt tot de participatieverklaring.’

 
Stroomschema inburgeren en naturaliseren

Wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen mensen die een inburgeringsplicht hebben?

Marion: ‘Het aantal examenonderdelen die iemand moet behalen, hangt af van het moment waarop iemand inburgeringsplichtig is geworden. Mensen die voor 1 januari 2015 inburgeringsplichtig waren, hoefden bijvoorbeeld geen ONA examen te maken. Is iemand na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan zijn de onderdelen ONA en KNM wel verplicht.’

Vanaf 1 mei 2018 zijn de regels voor het examen ONA veranderd. Kandidaten kunnen straks op twee manieren ONA examen doen:

a) Portfolio én 64 uur ONA-les bij een school met een Blik op Werk-keurmerk of

b) Portfolio én een eindgesprek [4].

Welke gevolgen heeft dit voor het inburgeren wanneer iemand Staatsexamen Nt2 doet?

Marion: ‘Deze maatregel heeft geen gevolgen voor inburgeren met het Staatsexamen Nt2. Ook deze kandidaten kunnen gebruik maken van één van beide mogelijkheden om het ONA examen te behalen.’

Als iemand inburgert met het Staatsexamen Nt2, krijgt diegene dan aparte diploma’s voor zijn inburgering?

Mohammed: ‘Iemand die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is geworden en beschikt over een diploma Staatsexamen Nt2, krijgt het inburgeringsdiploma als aanvullend de examenonderdelen ONA en KNM worden behaald.

Iemand die vóór 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is geworden en beschikt over het diploma Staatsexamen Nt2, krijgt het inburgeringsdiploma als aanvullend het examenonderdeel KNM is behaald (hoeft geen ONA te doen).’

Tot zover de inburgering. Stel iemand wil naturaliseren, welke examens moet hij dan maken?

Mohammed: ‘Voor het verzoek tot naturalisatie moet er een onderscheid gemaakt worden tussen mensen die inburgeringsplichtig waren en mensen die níet inburgeringsplichtig waren. Als iemand inburgeringsplichtig was, dan heeft die persoon alle zes of zeven (afhankelijk van de datum waarom iemand inburgeringsplichtig werd) onderdelen al behaald, om aan zijn inburgeringsplicht te voldoen. Om te kunnen naturaliseren hoeft men dan geen andere examens meer te maken.

Voor niet-inburgeringsplichtigen die willen naturaliseren, is het een ander verhaal. Zij kunnen naturaliseren met behulp van het Diploma Staatsexamen Nt2. Zij hoeven geen examen te doen in ONA en KNM.’

Hebben de nieuwe regels voor het ONA-examen gevolgen voor naturalisatie in combinatie met het Diploma Staatsexamen Nt2?

Mohammed: ‘Nee, de wijziging met betrekking tot ONA heeft geen gevolgen voor personen die willen naturaliseren en beschikken over het Diploma Staatsexamen Nt2.’

 

Een sterker verblijfsrecht: wat betekent dat?

Met ‘een sterker verblijfsrecht’ wordt meestal een permanente verblijfsvergunning bedoeld. Als iemand, bijvoorbeeld een asielmigrant, in Nederland komt en hier wil blijven wonen, dan vraagt hij eerst een verblijfsvergunning aan. Als hiervoor toestemming wordt gegeven, wordt een asielvergunning verleend. Deze persoon heeft dan een voorlopige verblijfsvergunning die vijf jaar geldig is. Als deze persoon in die vijf jaar het inburgeringsexamen of Staatsexamen Nt2 in combinatie met ONA en KNM heeft gehaald, kan hij een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Deze vorm van permanente verblijfsvergunning wordt ook wel ‘asiel voor onbepaalde tijd’ genoemd.

Dezelfde regeling geldt voor mensen die zich in het kader van gezinsvorming of gezinshereniging in Nederland vestigen. Als iemand vijf jaar of langer als gezinslid in Nederland woont, dan kan hij een permanente verblijfsvergunning aanvragen.

Er zijn ook mensen die zich, in eerste instantie tijdelijk, als kennis- of arbeidsmigrant in Nederland vestigen. Zij zijn dan niet inburgeringsplichtig. Mochten zij zich uiteindelijk ook permanent in Nederland willen vestigen, dan kunnen zij ook na vijf jaar een permanente vergunning aanvragen, maar moeten dan nog wel aan het inburgeringsvereiste voldoen.

 

[1] Iemand is inburgeringsplichtig als hij van buiten de EU, de EER, Turkije of Zwitserland komt en langdurig in Nederland wil blijven wonen. Mensen jonger dan 18 jaar en ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn vrijgesteld van inburgering.

[2] Als iemand een geldige verblijfsvergunning heeft en minimaal vijf jaar legaal in Nederland verblijft, heeft hij ook stemrecht.

[3] Iemand kan de taalonderdelen op drie niveaus doen. Je kiest het niveau dat bij je past: inburgeringsniveau op A2 of het Staatsexamenniveau op B1 of B2. Alle taalonderdelen kunnen op één niveau gemaakt worden, maar ook een combinatie van niveaus is mogelijk (bijv. Lezen en Luisteren op B1 en Spreken en Schrijven op A2.).

[4] Het ONA-examen kan aan verandering onderhevig zijn.