Geslaagde kandidaten in 2017

2 augustus 2018

 

In 2017 hebben in totaal 20.779 kandidaten deelgenomen aan het Staatsexamen Nt2. 9.871 kandidaten deden examen in Programma I en 10.908 deelnemers deden examen in Programma II.

Net als in 2016 is het aantal afgenomen examens ook in 2017 toegenomen. Een verklaring voor deze toename is met name het aantal vluchtelingen dat sinds 2015 naar Nederland is gekomen.

Slagingspercentages in 2017

Het slagingspercentage is in 2017 gedaald. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat kandidaten zich te snel opgeven voor het examen, vanwege het verlopen van de driejarige termijn voor de inburgering. Kandidaten hebben dan nog niet het niveau dat nodig is, maar doen alvast examen om op tijd klaar te kunnen zijn. Dit leidt tot een stijging van het aantal herkansingen.

Slagingspercentage Staatsexamens Nt2 2017 (cijfers zonder herkansingen)

Programma I

Lezen

Schrijven

Luisteren

Spreken

2015

70

65

65

65

2016

62

66

56

59

2017

52

68

49

57

 

Programma II

Lezen

Schrijven

Luisteren

Spreken

2015

71

76

75

75

2016

62

70

70

67

2017

51

69

56

60

Lezen en Luisteren

Het slagingspercentage bij het examen Lezen is gedaald, zowel bij Programma I als bij Programma II. Uit onderzoek naar de populatie deelnemers blijkt dat de achtergrond van de kandidaten veranderd is, vergeleken met eerdere jaren. Een grotere groep deelnemers is afkomstig uit landen met een ander schrift. Zij hebben daardoor mogelijk meer tijd nodig bij het verwerken van teksten in het Latijnse schrift.

Ook bij het examen Luisteren zijn de slagingspercentages lager. Hiervoor is geen verklaring gevonden.

Zie voor meer informatie over de Staatsexamens Nt2 in 2017 het Jaarverslag 2017 College voor Toetsen en Examens.

Pijl omhoog