17 oktober 2018

 

Het College voor Toetsen en Examens, verantwoordelijk voor de Staatsexamens Nt2, annuleert de afnames van de examens Schrijfvaardigheid voor Programma I tot januari 2019. We doen dat omdat beschrijvingen van opgaven van het examen Schrijfvaardigheid via sociale media zijn gedeeld. Kandidaten die de opgaven kennen, zijn in het voordeel. Dat is niet wenselijk. Iedereen moet gelijke kansen hebben.

We vinden het erg vervelend dat u zich om deze reden niet kunt aanmelden voor het examen Schrijfvaardigheid Programma I. Om het examen in te halen, plannen we in januari 2019 een nieuw examen Schrijven Programma I in. Als u het examen nodig hebt voor het voldoen aan uw inburgeringstermijn of voor de start van een mbo-opleiding, neem dan contact op met DUO via e-mailadres nt2@duo.nl. Dan wordt er samen met u naar een passende oplossing gezocht.