12 november 2018

 

Het College voor Toetsen en Examens, verantwoordelijk voor de Staatsexamens Nt2, annuleert de afnames van alle Staatsexamens Nt2 met ingang van 14 november 2018. Het CvTE doet dat omdat beschrijvingen van opgaven van de examens via besloten groepen op sociale media zijn gedeeld. Kandidaten die de opgaven kennen, zijn in het voordeel. Dat is niet wenselijk. Iedereen moet gelijke kansen hebben.

Het CvTE vindt het zeer vervelend dat kandidaten de komende tijd geen Staatsexamens Nt2 kunnen doen. Over een paar weken ontvangen kandidaten van DUO een brief met informatie over de examens in 2019. Ook zal op deze website (www.staatsexamensnt2.nl) en die van DUO ( www.duo.nl) informatie worden geplaatst over de afnames in 2019.

In 2019 wordt gestart met een nieuw examensysteem. De examens bestaan dan steeds uit nieuwe opgaven. Kandidaten kunnen dan niet meer elke week examens doen, maar slechts een paar keer per jaar.

Hebben kandidaten het Staatsexamen Nt2 nodig om te voldoen aan de eisen van de inburgeringstermijn? Dan zal DUO rekening houden met de tijd dat men moet wachten. De kandidaten krijgen hierover een apart bericht van DUO.

Als kandidaten het diploma nodig hebben voor het starten van een mbo-opleiding, dan kunnen ze contact opnemen met DUO door een mail te sturen naar nt2@duo.nl.