Geen examens meer in 2018: nieuw systeem in 2019

5 december 2018

 

Op 12 november informeerde minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer over het besluit van het College voor Toetsen en Examens om de afnames van de Staatsexamens Nt2 in 2018 stop te zetten. De reden hiervoor is dat beschrijvingen van de opgaven op sociale media zijn gedeeld. ‘Op deze manier heeft niet iedereen een gelijke kans, en dat is niet eerlijk’, aldus José Bakx, manager van de Staatsexamens Nt2.

 
José Bakx
José Bakx

‘Het is in de eerste plaats heel vervelend voor de kandidaten die zo hard hebben gestudeerd voor de examens’, vertelt José, ‘maar de waarde van het diploma, het civiel effect, stond onder druk. Opleidingen en werkgevers moeten ervan op aan kunnen dat iemand met een Diploma Staatsexamen Nt2 ook daadwerkelijk taalniveau B1 of B2 heeft. Dat kunnen we niet meer garanderen, als opgaven bekend zijn en sommige kandidaten daardoor voorkennis hebben en dus in het voordeel zijn.’

‘Alle gedupeerde kandidaten hebben we in een e-mail en een brief over dit besluit geïnformeerd. Er is afgesproken dat de inburgeringstermijn verlengd wordt voor gedupeerde kandidaten die het Staatsexamen Nt2 doen voor hun inburgering. Kandidaten die in februari 2019 willen starten met een opleiding, kunnen dat aangeven bij DUO. De betreffende opleidingen ontvangen een brief over de situatie. Kandidaten krijgen in december allemaal bericht van DUO, waarin we verwachten wat meer te kunnen aangeven over de opzet van de examens in 2019.’

Examens in 2019

José: ‘De manier waarop we tot nu toe de examens afnamen, is kwetsbaar gebleken. Daarom werken we nu aan een nieuw examensysteem. De nieuwe examens bestaan dan steeds uit nieuwe opgaven, zodat het onthouden en doorgeven van opgaven zinloos is. Dit betekent wel dat kandidaten niet meer elke week examen kunnen doen, maar slechts een aantal keer per jaar. We houden rekening met drukke periodes, zoals de periode juni /juli, vanwege de start van opleidingen in september. Kandidaten zullen hun examens dan ook zorgvuldig moeten gaan plannen. Op deze manier heeft iedereen dezelfde kans om het Diploma Staatsexamen Nt2 te kunnen behalen.’