Spreektaal en zorgtaal leren in een combinatietraject

5 december 2018

 

Een praatje met bewoners en in gesprek gaan over hygiëne

Stage lopen, taal- en inburgeringslessen volgen en ook gewoon naar school gaan. Zo ziet het wekelijkse programma van Anas Issa (31) er in grote lijnen uit. Hij is een van de studenten die deelneemt aan een combinatietraject van het Nova College te Haarlem en zorginstellingen. Inburgeren en een opleiding volgen gaan hierbij hand in hand. De taaltrajecten worden afgesloten met het Staatsexamen Nt2.

 
Petra Zijlstra
Petra Zijlstra

Coördinator van het traject Zorg op het Nova College, Petra Zijlstra, vertelt: ‘In de les én op de stageplek wordt aandacht besteed aan Nederlands op de (zorg)werkvloer, oriëntatie op de zorgsector in Nederland en algemene werknemersvaardigheden. Studenten volgen naast de stage ook taallessen, al dan niet in het kader van de inburgering. In alle gevallen zijn de studenten op weg naar niveau B1 of in een enkel geval zelfs B2. Alle studenten sluiten het taaltraject af met het Staatsexamen Nt2.’

School en werkgever trekken samen op

‘De school én werkgever beslissen samen over de aanname van studenten,’ aldus Petra. Studenten worden voorafgaand aan het voortraject getoetst op hun taal- en rekenvaardigheid. In vervolggesprekken met het Nova College en de werkgever wordt gekeken naar de (zorg)ervaring van de aankomende student en wordt er gezocht naar een passende stageplek binnen de zorginstelling. ‘Ook tijdens de stage houden we de lijntjes met de student kort, om ervoor te zorgen dat iemand echt op zijn plek zit’, vertelt Brigitte van Leeuwen van de Hartekampgroep. [1]

‘Elke stagedag hebben we een kort gesprekje met de stagiaire om te kijken hoe het gaat. Het verbeteren van hun taalvaardigheid staat centraal tijdens deze oriënterende stage’, vult Hanny Stiemer van Stichting Nieuw Unicum [1] aan.

 
Anas Issa
Anas Issa

Een baan in de zorg

Tegenwoordig staat Anas op een stagedag om 6.00 uur ’s ochtends op, hij neemt twee sterke koppen koffie en fietst daarna van Haarlem naar Zandvoort. Dat was hiervoor wel anders. Anas heeft Business Administration gestudeerd en al veel van de wereld gezien. Hij heeft in Dubai, Caïro, Libanon en Istanbul gewoond en gewerkt. Anas had zelfs een baan bij het modemerk Louis Vuitton. De oorlog in zijn geboortestad Aleppo heeft zijn blik op de wereld veranderd. Werken bij Louis Vuitton gaf hem weinig voldoening, het kunnen helpen van mensen wel. Daarom wil Anas graag een baan in de zorg.

Aan motivatie geen gebrek

Brigitte van Leeuwen van de Hartekampgroep: 'Deze studenten hebben zo veel in hun mars: ze zijn gemotiveerd en deskundig. Als je goed van elkaar weet wat je verwacht, dan kun je hen snel inzetten. Ik zie zeker een toekomst voor deze stagiaires bij de Hartekampgroep.'

‘Ook de bewoners vinden het geweldig’, vertelt Hanny, ‘Als zorginstelling moet je open staan voor anderstaligen en er rekening mee houden dat je meer geduld moet hebben met het spreken in de Nederlandse taal. Maar wat je ervoor terugkrijgt, zijn enthousiaste en gemotiveerde (toekomstige) werknemers. Iets wat we hard nodig hebben in de toekomst.’

Ontbijt klaarzetten en omgaan met slikproblemen

Hanny Stiemer
Hanny Stiemer

Hanny is de begeleidster van Anas: ‘Het gaat hier echt om begrijpend Nederlands. Kunnen de anderstaligen de informatie die ze nodig hebben opvragen en begrijpen? Ik probeer me er bewust van te zijn dat ik bij hen ook specifiek let op het juiste gebruik van de Nederlandse taal.’

‘Ik krijg van Hanny en van school opdrachten om met de bewoners te praten’, vertelt Anas, ‘om contact te maken, maar ook om meer te weten te komen over bijvoorbeeld slikproblemen. Ik leer niet alleen de gewone spreektaal, maar nu ook de zorgtaal door mijn stage.’

‘We stimuleren studenten tijdens hun stage om veel te praten‘, vertelt Brigitte. Hierbij zijn de praktijkopdrachten vanuit school erg nuttig. ‘Een gesprek voeren over hygiëne is een voorbeeld van zo’n praktijkopdracht. Studenten moeten dan kijken hoe er op de werkvloer met hygiëne wordt omgegaan. Daar zullen ze dan ook vragen over moeten stellen. Aan alle kanten wordt de toepassing van het Nederlands gestimuleerd’, aldus Brigitte.

‘Werkbegeleiders zouden geholpen zijn als zij een idee hebben van hoe ze taalontwikkeling kunnen stimuleren. Weten hoe ze goed kunnen luisteren en goede vragen kunnen stellen. In de zorg kan het werk soms heel snel gaan en studenten zijn dan geneigd om snel te zeggen dat ze het begrijpen. Werkbegeleider moeten zich ervan bewust zijn dat ze rustig moeten praten en korte(re) zinnen moeten gebruiken voor begrip’, antwoordt Brigitte.

Anas:’Alles is hier heel goed georganiseerd. Ik vind het fijn om contact te hebben met mensen en niet alleen achter een computer te zitten. Mijn collega’s en de bewoners hebben geduld met me.’

 
Nova Buitenrust
Studenten ontvangen hun bewijs van deelname en vieren het einde van het combinatietraject. Foto: Michel van Bergen, Haarlems Dagblad.

[1] De Hartekampgroep en Stichting Nieuw Unicum zijn twee van de samenwerkende zorginstellingen, die stageplekken bieden voor de anderstaligen in het voortraject Zorg.