20 december 2018

 

In november heeft het CvTE alle Staatsexamens Nt2 stopgezet. Wij vinden deze situatie erg vervelend voor alle kandidaten, maar het was noodzakelijk om de kwaliteit van de examens te kunnen garanderen.

Programma I Schrijven op zaterdag 26 januari

De inhaaldatum voor het examen Programma I Schrijven is op zaterdag 26 januari 2019. Alle kandidaten die zich in het najaar van 2018 hadden aangemeld voor dit examen en betaald hebben, zijn hierover geïnformeerd.

Veranderingen 2019

Ondertussen werken we met alle betrokken partijen aan de opzet van een nieuw examensysteem. Hieronder leest u de grootste veranderingen.

  • Elk examenonderdeel wordt nog maar enkele keren per jaar afgenomen.
  • Op één dag wordt één examenonderdeel gepland. Voor een compleet examen voor een diploma moet u dus op vier verschillende dagen een examenonderdeel maken. Deze examenonderdelen worden niet allemaal in dezelfde week aangeboden.
  • Het aantal afnamelocaties wordt uitgebreid. We willen grotere groepen examenkandidaten tegelijk examen laten doen.

Examendata 2019 nog niet bekend

De examendata voor de verschillende examenonderdelen zijn helaas nog niet bekend. We werken hard aan de nieuwe planning. Als de examendata van Programma I en Programma II bekend zijn, dan leest u dat op www.staatsexamensnt2.nl en op www.duo.nl. Houd daarom deze websites goed in de gaten.

Aanmelden voor examens in 2019

Kandidaten kunnen zich nog niet aanmelden voor de examens in 2019, omdat er nog geen definitief examenrooster is.

Kandidaten die in het najaar van 2018 geen examen konden doen, en die wel betaald hebben, worden als eerste uitgenodigd om het nieuwe examen te maken. Zij ontvangen van DUO een bericht als de examens weer starten. Deze kandidaten hoeven zich niet opnieuw aan te melden.