Staatsexamens Nt2: van stopzetting tot start nieuwe examens

12 april 2019

 

De Staatsexamens Nt2 zijn weer gestart nadat het College voor Toetsen en Examens in het najaar van 2018 genoodzaakt was de examenafnames stop te zetten. Er is veel gebeurd in het afgelopen half jaar en er zijn een paar zaken veranderd. Uitgebreidere informatie over het stopzetten van de examens en hoe nu verder leest u in de extra nieuwsbrief .

Hieronder leest u de aanpassingen en informatie over de examens in juni en juli.

Wat gaat er veranderen?

 • 1. 
  Unieke examens

  Voor elke vaardigheid zetten we bij elk examenmoment een uniek examen in. Zo willen we voorkomen dat beschrijvingen van opgaven gedeeld kunnen worden.

 • 2. 
  Een paar examenmomenten per jaar

  Er zijn geen wekelijkse afnames meer, maar een paar afnamemomenten per jaar.

 • 3. 
  Een examenonderdeel per dag

  Per afnamedag wordt één vaardigheid afgenomen.

 • 4. 
  Inhoud examens

  Omdat we met een nieuwe systematiek gaan werken, is het mogelijk de examens Spreken en Schrijven in te korten. Schrijven kent ook geen onderscheid meer in deel A en B. Luisteren en Lezen veranderen niet.

Examens in juni en juli 2019

Luisterexamen

De inschrijving voor nieuwe examenkandidaten is inmiddels weer gestart. De examens in mei zijn volgeboekt. Voor de examens in juni kunnen kandidaten zich aanmelden vanaf de volgende data:

 • vanaf maandag 15 april: Programma II
 • vanaf woensdag 17 april: Programma I

Voor de examens in juli kunnen kandidaten zich aanmelden vanaf de volgende data:

 • vanaf maandag 6 mei: Programma I
 • vanaf maandag 27 mei: Programma II

De start van de inschrijving voor de examens maken we ook bekend via onze website en Facebookpagina. De uitslag van de examens in juli is enkele dagen vóór 1 september bekend, zodat kandidaten zich nog kunnen aanmelden voor een opleiding.