Doorstuderen in het hoger onderwijs na 1 oktober 2019

22 juli 2019

 

Er zijn maatregelen genomen om kandidaten die in het studiejaar 2019-2020 willen (door)studeren en zich dus voor 1 oktober moeten inschrijven, te ondersteunen. Deze kandidaten zijn mogelijk in de problemen gekomen door het in 2018 opschorten van de Staatsexamens Nt2. Het betreft twee groepen kandidaten:

Let op: onderstaande brief ter attentie van het College van Bestuur van een hogeschool of universiteit wordt vanaf 1 oktober 2019 niet meer verstuurd.

Kandidaten die in september 2019 Programma II doen en willen doorstuderen:

Ga je in september Staatsexamen Nt2 Programma II doen en wil je doorstuderen aan een hbo-opleiding of universiteit? De uitslagen van de examens kun je vanaf vrijdag 27 september 15:00 uur op de website van DUO zien. Ben je geslaagd, dan heb je voldaan aan de eis van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het hoger onderwijs ( artikel 7.28 lid 2 WHW). Je ontvangt een brief van DUO. Wij vragen je de uitslag samen met deze brief van DUO te tonen aan je onderwijsinstelling. De opleiding beslist of ze je vóór 1 oktober kan inschrijven.

Kandidaten die in september examen hebben gedaan maar niet voor 1 oktober zijn geslaagd:

Wil je doorstuderen, maar heb je het Staatsexamen Nt2 niet gehaald vóór 1 oktober? Neem dan contact op met DUO. Je ontvangt dan een brief van het CvTE voor het College van Bestuur van jouw school of universiteit. Het CvTE vraagt de school of universiteit in die brief of je toch de colleges mag (blijven) volgen. De onderwijsinstelling beslist of ze voor jou een uitzondering kan maken ( artikel 7.28 lid 2 WHW en artikel 8.2.1 lid 6 WEB).